update 2020-08-29 Deze site op 29 augustus 2020 bijgewerkt

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding. Samensteller: Karel Chr. Uittien, J.P. Heyelaan 58, 3842 CL Harderwijk(NL), homepage: www.uittien.nl, met bijdragen van drs. ing. E.R.G.Ploeg


Aanzet tot een genealogie van het Haagse, voornamelijk protestantse geslacht

PLOEG


I
Johannes Christianus PFLUG, dragonder uit het Hertogdom Berg, gelegerd te Leiden. Geboren circa 1750 te Hertogdom Berg, overleden voor 1817. Het Hertogdom Berg was een grondgebied van de Duitse natie in het oosten van Rijnland en is ontstaan rond de 11 eeuw, tot 1380 als graafschap en tot 1806 als hertogdom Berg. Het was de naamgever aan het nog steeds voorkomende "Bergische Land". Berg was lang verenigd met het hertogdom Gulik en afwisselend met andere gebieden in een "Personalunion". De residentie was aanvankelijk Altenberg maar vanaf 1133 het kasteel Burg en van begin 14e eeuw Düsseldorf. Sinds 1815 deel van de Pruisische Rijnprovincie. Na 1945 behoort het tot de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen.
 
Het regiment Gardedragonders werd opgericht in 1672 als Regiment Dragonders Coerland bestaande uit 3 eskadrons. In 1676 werd de officiële benaming Regiment Garde Dragonders. Op 25-01-1795 werd het regiment opgeheven.
Het bestond rond 1750 uit 4 eskadrons van 2 compagnieën met een totale sterkte van 32 officieren en 344 man. Een compagnie was als volgt samengesteld: 1 kapitein, 1 luitenant, 1 vendrigh, 2 sergeanten, 1 tamboer, 1 solliciteur en 39 dragonders, waaronder 3 korporaals.
Rond 1790 bestand het uit 4 eskadrons, van elk 2 companieieën, en een regimentsstaf. Een compagnie omvatte 43 manschappen en 47 paarden, het gehele regiment omvatte 30 officieren, 322 manschappen en 391 paarden. Hoewel sommige regimenten officieel een nummer/naam droeg, werd dit alleen gebruikt op hun wapens en uitrusting, en waren ze beter bekend onder de naam van hun commandant (kolonel). Begin 1793 bedroeg de (theoretische) sterkte 352 man. Na de oorlogsverklaring op 1 februari 1793 van de Franse Republiek aan de koning van Engeland en de stadhouder der Nederlanden werd de sterkte opgevoerd naar 499 man
Uniform 1795: Donker blauwe rok met rode uitmonstering en rechthoekige lissen, gele vest en broek, witte knopen, grenadiersmuts.
De diverse commandanten
8-1-1760 G Mattheus Louis de Lille, luitenant-kolonel (per 1-2-1774 kolonel). 14-5-1775 Q Paul David Sigismund Maurice Baron van Nagell, luitenant-kolonel (per 22-5-1785 kolonel). 15-10-1787 W A. Van Hoey, luitenant-kolonel (per 11-1-1794 kolone en op 1-7-1795 ontslag). 15-10-1787 X.W.A. Baron van Wassenaar, luitenant-kolonel (per 11-1-1794 kolonel en 1-7-1795 ontslag). 23-1-1791 Y Pieter Pietermaet, luitenant-kolonel (op 1-7-1795 ontslag). 21-2-1791 Z C.W. van Harn, luitenant-kolonel (op 1-7-1795 ontslag).
Garnizoen:
1765 's Gravenhage en Leiden, 1782 's Gravenhage, 1784 's Gravenhage en Leiden, 1785 Arnhem, 1788's Gravenhage.
Meer informatie over dat Cavalerie Regiment is te vinden op de internetsite: http://www.milwiki.nl/dutchregiments/
.
Ondertrouwd op 26‑08‑1772 te 's-Gravenhage, in de Hoogduitse Kerk, `Bij de ondertrouw in de Hoogduitse Kerk staat: "Deze zijn niet getrouwd omdat ze geen kerkelijke attestatie van Leijden hadden".
DTB Gemeentearchief Leiden: Ned. Herv. Kerk Ondertrouw 4-9-1772: Johan Christiaan Pflug en Johanna Leever. (kopie in archief)
, gehuwd op 16‑08‑1772 te 's-Gravenhage. Schepenbank: De aantekening van het huwelijk op 28 juli is overgebracht naar 16 augustus. Tevens wordt vermeldt dat zij haar enig kind bewezeen heeft bij de weeskamer.
Gehuwd voor de kerk op 22‑09‑1772 te 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk), "Dinsdag den 22e dito [september] Johan Christiaan Pflug, jm. geb.in het Hertogdom Berg, Dragonder in het Regiment en de Compagnie van den Luitenat Collonel de Lille in quarnizoen te Leijden met Johanna Leever, wed. van Johan Willem Kukofskij, woonende alhier"
 
DTB Leiden ondertrouw maart 1767-1772:
Johan Christiaan Pflug J.M. geb. in het Hertogdom Berg Deagonder in de Compagnie van de Luijtenant Collonel de Lille in guarnisoen alhier
(moet att. van ,s Hage overbrengen)
met
Johanna Leever Wed. van Johan Willem Lulofsky wonende in 's Hage.
(kopie in archief).
Echtgenote is Johanna Philippina LEEVER, gedoopt (Evang.Luth.) circa 1745 te 's-Gravenhage. Zowel bij haar huwelijk al haar overlijden in Den Haag wordt vermeldt dat ze alhier ('s Gravenhage) is geboren. Overleden op 07‑04‑1817 om 14.00 uur te 's-Gravenhage. Aangifte door Abram Halewijn, oud 73 jaar, oud-sergeant, en Hendrik Fredrik Herholsd, 65 jaar, oud-soldaat, beide wonende alhier. Geboren alhier, weduwe van Christiaan Ploeg. (kopie in archief).
Haar overlijdensakte vermeldt ten onrechte dat ze een dochter zou zijn van Johan Heinrich Leever en Maria Magdalena Borra. Dat echtpaar (getrouwd in 1757) heeft inderdaad een dochter Johanna Philippina maar zij is gedoopt 16-4-1759. De overledene trouwt voor de eerste keer op 20-7-1766 en zal dan minimaal 20 jaar zijn geweest.
Komt op 26 juli 1772, met attestatie, uit Dordrecht naar 's-Gravenhage.
(Het vinden van haar geboorte/doop is ons niet gelukt. Door allerlei aanwijzingen en vernoemingen zijn we er echter van overtuigd dat ze verwant is aan Johanna Philippina Leever, geboren in 1756, dochter van Johan Heinrich Leever en Maria Magdalena Borra. Omdat ze weduwe is in 1772 verwacht ik een geboortedatum vóór 1752)
. {Zij was eerder ondertrouwd op 20‑07‑1766 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 03‑08‑1766 te 's-Gravenhage (Ned.Herv.), in de Kloosterkerk. Bij dit huwelijk wordt de bruid Leverse genoemd. (kopie in archief) met Johann Wilhelm KUKOFSKY, geboren circa 1745 te Nassau Dietz, overleden voor 1772, "soldaat in het Regiment Switzersche Gardes, onder de Comganie van de Collonel Steiquer".}
Uit dit huwelijk:
3.
Johanna Philippina PLOEG, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑06‑1781 te 's-Gravenhage, gedoopt door Ds.Ruts. Overleden op 17‑05‑1810 te 's-Gravenhage op 28-jarige leeftijd, overlijdensoorzaak: een stuip. Begraven op het Noorder Kerkhof.
4.
Machiel PLOEG, gedoopt (Ev. Luthers) op 10‑08‑1782 te 's-Gravenhage (kopie in archief) als ouders staan vermeld: Christian Plug en Johanna Loever.

IIa
Johannes Christiaan PLOEG, soldaat (Jager), steenzager, arbeider, gedoopt (EL) op 03‑02‑1773 te 's-Gravenhage, zoon van Christianus Pflug en Johanna Levaarts (kopie doop in archief). Overleden op 23‑06‑1846 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Johannes Christianus PFLUG (zie I) en Johanna Philippina LEEVER.
Ondertrouwd op 01‑11‑1795 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 22‑11‑1795 te 's-Gravenhage (Ned.Herv.), kopie huw.inschr.:"Zondag 15e dito (November): Johannes Christiaan Ploeg, jm, jaarger in de Comp.van den Overste Chassé, in quarnisoen alhier, met Maria Laffreé JD: beide geboren en woonende alhier" met Maria La VREE, 19 jaar oud, spinster, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑04‑1776 te 's-Gravenhage (getuige(n): Barbara Mets) (kopie in archief), overleden op 26‑01‑1851 om 19.00 uur te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Hendrik LAFFREE en Johanna METZ.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Christiaan, geboren op 19‑12‑1799 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 22‑12‑1799 te 's-Gravenhage, overleden op 15‑01‑1800 te 's-Gravenhage, 27 dagen oud, aan een stuip.
2.
Johanna Maria, spinster, geboren op 11‑04‑1802 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑04‑1802 te 's-Gravenhage.
3.
4.
Johanna Maria, geboren op 18‑04‑1806 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑04‑1806 te 's-Gravenhage, overleden op 10‑10‑1806 te 's-Gravenhage, 175 dagen oud.
5.
Johanna Maria (zie IIIb).
6.
Wilhelmus, geboren op 18‑12‑1812 te 's-Gravenhage, overleden op 28‑12‑1812 te 's-Gravenhage, 10 dagen oud.
7.
Clara Wilhelmina, breidster (1867), geboren op 04‑08‑1815 om 18.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 08‑05‑1867 te 's-Gravenhage op 51-jarige leeftijd (kopie in archief).
In haar huwelijksakte staat "dochter van Christiaan Ploeg" en in de overlijdensakte staat "Catharina Ploeg, weduwe van Hubertus Meijer".

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑02‑1842 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Huijbert MEIJER, geboren circa 1821 te 's-Gravenhage, zoon van Matthijs MEIJER en Griet van der KLUGT.

IIb
Johannes Wilhelmus (Willem) PLOEG, porteur de tourbes (1811), tamboer (1822), oud soldaat (1830) en opperman (1832),, geboren op 18‑12‑1774 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ev.Luthers) op 18‑12‑1774 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johanna Keijzer), overleden op 23‑12‑1847 om 09.00 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd (kopie akte in archief), zoon van Johannes Christianus PFLUG (zie I) en Johanna Philippina LEEVER.
Ondertrouwd op 16‑08‑1795 te 's-Gravenhage, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13‑09‑1795 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 13‑09‑1795 te 's-Gravenhage (Nieuwe kerk) (kopie in archief) met Maria van der POST, geboren circa 1775, overleden voor 1858, dochter van Engelbert van der POST en Agatha SPIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Wilhelmus, geboren op 13‑06‑1796 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑06‑1796 te 's-Gravenhage, overleden voor 1804.
2.
Willem Frederik, geboren op 13‑07‑1797 te 's-Gravenhage, gedoopt (EL) op 16‑07‑1797 te 's-Gravenhage.
3.
Agatha (zie IIIc).
4.
Johannes Wilhelmus (zie IIId).
5.
6.
Maria Wilhelmina (zie IIIf).
7.
Jan, bediende,, geboren op 01‑08‑1814 te 's-Gravenhage, overleden op 20‑01‑1859 te 's-Gravenhage op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19‑10‑1842 te 's-Gravenhage met Johanna Bernardina GROOS, 20 jaar oud, naaister, geboren op 19‑06‑1822 om 09.30 uur te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Hendrik Frederik GROOS, sergeant, broodbakker, en Geertrui ELMENDORP.
8.
Pieter, geboren op 05‑05‑1817 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑11‑1818 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.
9.
Frederik, geboren op 26‑02‑1822 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑09‑1822 te 's-Gravenhage, 189 dagen oud.

IIIa
Johannes Christiaan PLOEG, winkelier, metselaar, koopman, geboren op 30‑05‑1803 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑06‑1803 te 's-Gravenhage (getuige(n): Johanna Leever) (kopie in archief). Overleden op 30‑01‑1885 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Johannes Christiaan PLOEG (zie IIa) en Maria La VREE, spinster.
Ondertrouwd op 03‑06‑1827 te 's-Gravenhage, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑06‑1827 te 's-Gravenhage (aktenummer: 199) (copie in archief) met Jacoba Carolina BELL, 24 jaar oud, geboren op 25‑03‑1803 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 27‑03‑1803 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑01‑1885 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Theodorus BELL, Koopman, en Jacoba van GARSTEN.
Uit dit huwelijk:
3.
Wilhelmus Theodorus, geboren op 26‑05‑1835 te 's-Gravenhage (akte 822 d.d.27-5), overleden op 18‑01‑1836 te 's-Gravenhage, 237 dagen oud.
4.
5.
levenloze zoon, geboren op 18‑02‑1840 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑02‑1840 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud (kopie in archief).
6.
levenloze dochter, geboren op 12‑09‑1842 te 's-Gravenhage, overleden op 12‑09‑1842 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
7.
Pieter Johannes Christiaan, geboren op 10‑06‑1844 te 's-Gravenhage (akte 1164 d.d.13-6), overleden op 30‑10‑1845 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.

IIIb
Johanna Maria PLOEG, waschvrouw (1842), geboren op 12‑09‑1809 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑09‑1809 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑04‑1848 te Maastricht op 38-jarige leeftijd, dochter van Johannes Christiaan PLOEG (zie IIa) en Maria La VREE, spinster.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23‑10‑1839 te 's-Gravenhage (aktenummer: 417) met Leonardus AARDENING, schoenmaker, militair regiment infanterie (1848), geboren circa 1807 te IJsselstein, overleden op 18‑02‑1869 te Oud Vroenhoven (L), bron voor het gezin en de kindereen: www.pondes.nl, zoon van Johannes AARDENING en Geertruida HUITING. {Hij is later gehuwd op 31‑08‑1848 te Maastricht met Catharina BETTONVILLE, geboren voor 1830 te Oud Vroenhoven, Hertogdom Limburg, overleden voor 1870, dochter van Maria BETTONVILLE.}
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria, geboren circa 1820, overleden op 08‑12‑1846 te Maastricht.
2.
Johannes Christiaan, geboren circa 1838.
4.
Johanna Maria, geboren op 17‑10‑1844 te Maastgricht.
5.
Johannes Christiaan, geboren op 05‑04‑1848 te Maastricht, overleden op 27‑06‑1848 te Maastricht, 83 dagen oud.

IIIc
Agatha PLOEG, werkster,, geboren circa 1801 te Tiel, overleden op 01‑09‑1832 om 22.00 uur te 's-Gravenhage, wijk U huis 195, (kopie in archief), dochter van Johannes Wilhelmus (Willem) PLOEG (zie IIb) en Maria van der POST.
Gehuwd op 14‑03‑1832 te 's-Gravenhage (aktenummer: 49) (kopie in archief) met Wilhelmus SCHOUTEN, 29 jaar oud, arbeider,, gedoopt op 10‑05‑1802 te Delf, zoon van Joannes Henricus SCHOUTEN, Metselaar te Delft, en Elisabeth VERBERNE.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Geertruida, geboren circa 1825 te 's-Gravenhage.

IIId
Johannes Wilhelmus PLOEG, oud sergeant (1832), winkelier (1838), schoenmaker (1849), geboren op 29‑08‑1804 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑09‑1804 te 's-Gravenhage, overleden op 12‑09‑1877 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Johannes Wilhelmus (Willem) PLOEG (zie IIb) en Maria van der POST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20‑06‑1832 te 's-Gravenhage (aktenummer: 155) (kopie in archief) met Johanna Jacoba GROVERMANS, naaister, geboren circa 1809 te 's-Gravenhage, gedoopt (Rooms Kath.) op 08‑07‑1810 te 's-Gravenhage, kerk Casuaristraat. (bron e-mail P. Jansen 's-Gravenhage Overleden op 06‑02‑1861 om 01.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), dochter van Franciscus GROVERMANS, timmerman, en Susanna Catharina CLAAS (CLEES of KLEIS).
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Anna Catharina (zie IVf).
3.
Annette Louisa (zie IVg).
4.
Franciscus Lodewijk, kurkensnijder (1863), vleeshouwer (1864), geboren op 14‑11‑1838 te 's-Gravenhage (gezindte: RK), overleden op 01‑08‑1914 om 15.00 uur te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd (kopie in archief). Op 11 augustus 1896 opgenomen in Veenhuizen. Uit de documenten bleek het zijn 3e veroordeling te zijn wegens landloperij.(kopie in archief. bron: http://www.drenlias.nl).
5.
Helena Maria Philippina, geboren op 09‑09‑1841 te 's-Gravenhage, overleden op 08‑02‑1922 om 08.00 uur te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23‑04‑1873 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Henricus Conradus NEUMANN, bediende, geboren circa 1843 te Amsterdam, zoon van Theodorus Jacobus NEUMANN, kunsthandelaar, en Betje KINSBERGEN.
6.
Franciscus (zie IVh).
7.
Pieter Adrianus, geboren op 06‑02‑1846 te 's-Gravenhage (akte 320 d.d.9-2), overleden op 28‑05‑1847 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.
8.
Johannes Philippinus, geboren op 03‑05‑1848 te 's-Gravenhage (akte 854 d.d.6-5), overleden op 12‑07‑1848 te 's-Gravenhage, 70 dagen oud.
9.
Simon Benjamin (zie IVi).
10.
Johannes Philippus, portier, timmerman, geboren op 12‑04‑1853 om 12.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 05‑07‑1929 om 12.30 uur te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09‑05‑1888 te 's-Gravenhage met Jacoba van LEEUWEN, 33 jaar oud, dienstbode, geboren op 09‑12‑1854 te Haarlem, overleden op 19‑02‑1935 om 20.30 uur te 's-Gravenhage op 80-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Dammes van LEEUWEN en Maria BLESGRAAF.

IIIe
Johannes Christianus PLOEG, boekbinder, geboren circa 1809 te Utrecht, overleden op 25‑05‑1897 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Wilhelmus (Willem) PLOEG (zie IIb) en Maria van der POST.
Gehuwd op 10‑02‑1830 te 's-Gravenhage (aktenummer: 31) met Pieternella BRONKHORST, geboren circa 1807 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑06‑1872 te 's-Gravenhage (overlijdensadvertentie in archief), dochter van Johannes BRONKHORST en Maria Helena des CHAMPS.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Philippina, geboren op 18‑04‑1830 te 's-Gravenhage, overleden op 14‑06‑1904 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd, weduwe van Johan Nicolaus Langbein. (kopie in archief).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23‑04‑1862 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Johann Nicolaus LANGBEIN, trompetter 4e Regiment dragonders, geboren circa 1826 te Keulen, overleden voor 1905, zoon van Johann Christoph LANGBEIN en Elisabeth LANGENBERG.
2.
Maria Wilhelmina, geboren op 20‑10‑1832 te 's-Gravenhage, overleden op 15‑01‑1833 te 's-Gravenhage, 87 dagen oud.
3.
Maria Petronella, geboren op 23‑03‑1834 te 's-Gravenhage, overleden op 22‑05‑1913 om 10.30 uur te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd (kopie in archief).
4.
Christina Petronella, geboren op 29‑04‑1836 te 's-Gravenhage, overleden op 20‑10‑1905 om 02.00 uur te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑04‑1860 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Jaques (Jacobus) van der STRAATEN, 46 jaar oud, Luit.ter zee 1e klas, geboren op 15‑04‑1813 te Vlissingen, overleden op 22‑10‑1882 te Haarlem op 69-jarige leeftijd, bij het huwelijk van zijn ouders erkend. Zoon van Jacobus van der STRAATEN, kapitein ter zee, ridder Mil.willemsorde 4e kl., en Maria Louisa Joanna GAMAN.
5.
6.
Johannes Christiaan, matroos tweede klasse op HM sS Reinier Claessen, geboren op 14‑07‑1838 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑10‑1865 om 10.00 uur te Soerabaja (Ned.Oost-Indië) op 27-jarige leeftijd (kopie in archief) overlijdensakte 2687 te 's-Gravenhage, dd. 12-9-1866, in archief.
7.
Johanna Christina Frederica, geboren op 16‑09‑1839 te 's-Gravenhage, overleden op 08‑10‑1839 te 's-Gravenhage, 22 dagen oud.
8.
Anna Petronella, geboren op 15‑10‑1840 te 's-Gravenhage (akte 304), overleden op 25‑02‑1841 te 's-Gravenhage, 133 dagen oud.
9.
Anna Petronella, geboren op 17‑11‑1841 te 's-Gravenhage, overleden op 19‑03‑1842 te 's-Gravenhage, 122 dagen oud.
10.
Anna Petronella, geboren op 15‑01‑1843 te 's-Gravenhage, overleden op 11‑08‑1843 te 's-Gravenhage, 208 dagen oud.
11.
Alexander Johannes, geboren op 16‑01‑1844 te 's-Gravenhage (akte 123 d.d. 18-1), overleden op 05‑04‑1844 te 's-Gravenhage, 80 dagen oud.
12.
Frederik, tapper, schrijver, geboren op 28‑08‑1845 te 's-Gravenhage, overleden op 11‑12‑1923 om 20.00 uur te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd (kopie in archief). Bev.register Den Haag: vertrokken naar Amsterdam 12-7-1886.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 24‑01‑1877 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Susanna Ambrosia Francisca WALHOF, tapster, geboren circa 1830 te Hengelo (Ov), overleden voor 1890. Gescheiden echtgenote van Peter Veenendaal, vroeger wonende te Delft. Dochter van Jan WALHOF en Willemina WESTENBERG.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 16‑07‑1890 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Hendrina HOMPESCH BACHRA, 46 jaar oud, wed.van Hendricus Gerardus de Haas, geboren op 05‑05‑1844 te Tiel, overleden op 03‑06‑1923 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd, dochter van Joseph HOMPESCH BACHRA en Hendriena PIETERSON.

IIIf
Maria Wilhelmina PLOEG, naaister, geboren op 29‑06‑1811 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 30‑06‑1811 te 's-Gravenhage, overleden op 11‑05‑1888 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd (akte 1368), dochter van Johannes Wilhelmus (Willem) PLOEG (zie IIb) en Maria van der POST.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 05‑12‑1838 te 's-Gravenhage (aktenummer: 449), gescheiden na 7 jaar op 15‑07‑1846 te 's-Gravenhage (kopie in archief) van Jelle WIERSMA, bediende, geboren circa 1810 te Kollum, zoon van Pieter Joukes WIERSMA, arbeider te Kollum,, en Bouke Jelles HOLWERDA. Gescheiden.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 04‑05‑1853 te 's-Gravenhage (aktenummer: 150) (kopie in archief) met Willem Cornelis HOOS, overleden voor 1888.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elisabeth Maria PLOEG, geboren op 15‑11‑1838 te 's-Gravenhage, bij huwelijk moeder, erkend door Jelle Wiersma,.

IVa
Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG, bediende(1856),koopman(1861+1871),broodbakker(1863),arbeider(1878), geboren op 06‑04‑1828 te 's-Gravenhage (aktenummer: 558), overleden op 13‑02‑1903 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Johannes Christiaan PLOEG (zie IIIa) en Jacoba Carolina BELL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17‑09‑1856 te 's-Gravenhage met Jacoba van LEEUWEN, 22 jaar oud, geboren op 27‑09‑1833 te Delft, dochter van Dirk Martinus van LEEUWEN en Gerritje KRUIJS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba, geboren circa 1853 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑12‑1898 te 's-Gravenhage (akte 3481).
Gehuwd op 05‑07‑1876 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Cornelis OOSTERVEER, dienende in het 4e Regiment Infanterie (als nummerverwisselaar), geboren circa 1853 te Wassenaar, overleden na 1898, zoon van Jacobus OOSTERVEER en Cornelia SMITS, werkster.
2.
Christina, geboren circa 1856 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑10‑1857 te 's-Gravenhage.
4.
5.
Wilhelmus Theodorus, geboren op 08‑11‑1861 te 's-Gravenhage, overleden op 16‑06‑1863 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd (kopie in archief).
6.
Dirk Marinus (zie Vc).
7.
8.
Wilhelmina Theodora, geboren op 01‑04‑1867 te 's-Gravenhage (akte 841 d.d.3-4).
9.
Wilhelmus Theodorus, geboren 1868 te 's-Gravenhage, overleden op 20‑03‑1871 te 's-Gravenhage (kopie in archief).

IVb
Jacoba Hendrika Wilhelmina PLOEG, geboren op 19‑02‑1830 te 's-Gravenhage (akte 286 d.d.22-2), dochter van Johannes Christiaan PLOEG (zie IIIa) en Jacoba Carolina BELL.
Samenwonend (1) maart 1852.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 17‑09‑1856 te 's-Gravenhage (aktenummer: 405) (kopie in archief) met Antonie Joannes van ROOIJ, schoenmaker, geboren circa 1826 te 's-Gravenhage, zoon van Franciscus Josephus van ROOIJ, Rijksambtenaar, en Maria SARIS.
Gehuwd (3) voor 1870 met Hermanus Josephus van MUNSTER, geboren circa 1838 te Delft, zoon van Johannes Hermanus van MUNSTER.
Uit de eerste relatie:
1.
levenloze zoon PLOEG, geboren op 18‑12‑1852 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑12‑1852 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud.
2.
Franciscus Johannes PLOEG, geboren circa 1854 te 's-Gravenhage (aangegeven door Antonie Joannes van Rooij), overleden op 14‑08‑1855 te 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Franciscus Josephus, geboren op 07‑06‑1861 te Delft.
4.
Johannes Christiaan, geboren op 12‑07‑1864 te Delft.
Uit het derde huwelijk:
5.
Johannes Hermanus, geboren op 26‑01‑1870 te Delft.

IVc
Wilhelmus Theodorus PLOEG, koperpletter, smid, geboren op 31‑05‑1838 te 's-Gravenhage (aktenummer: 936) (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 27‑11‑1890 te 's-Gravenhage op 52-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Johannes Christiaan PLOEG (zie IIIa) en Jacoba Carolina BELL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑06‑1861 te 's-Gravenhage (aktenummer: 336) (kopie in archief) huwelijksbijlagen met Johanna van KAMPEN, 23 jaar oud, geboren op 30‑03‑1838 om 03.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 550) (kopie in archief), overleden op 27‑06‑1889 om 07.00 uur te 's-Gravenhage op 51-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Cornelis van KAMPEN, tuinman, agent van politie, en Anna Maria La GRAND (Lagrand).
Uit dit huwelijk:
2.
Cornelis, geboren op 16‑02‑1863 te 's-Gravenhage (akte 423 d.d. 17-2), overleden op 12‑09‑1868 te 's-Gravenhage op 5-jarige leeftijd.
3.
Anna Maria (zie Vf).
4.
Johannes Christiaan, loodgieter (1903), geboren op 07‑05‑1867 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑09‑1903 te 's-Gravenhage op 36-jarige leeftijd.
5.
Jacoba Carolina Wilhelmina, geboren op 24‑09‑1869 om 11.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 05‑02‑1870 om 10.00 uur te 's-Gravenhage, 134 dagen oud (kopie in archief).
6.
Jacoba Carolina Wilhelmina, geboren op 20‑12‑1871 om 22.30 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 06‑02‑1875 om 21.00 uur te 's-Gravenhage op 3-jarige leeftijd (kopie in archief).
7.
Cornelis, geboren op 30‑03‑1874 om 05.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 23‑07‑1874 om 07.00 uur te 's-Gravenhage, 115 dagen oud (kopie in archief).
8.
Wilhelmina Johanna, geboren op 10‑02‑1877 te 's-Gravenhage, overleden op 21‑11‑1914 om 21.00 uur te 's-Gravenhage op 37-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven op 25‑11‑1914 te Nieuw Eykenduynen.
9.
Johanna, geboren op 22‑02‑1878 om 18.30 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 04‑03‑1878 om 13.00 uur te 's-Gravenhage, 10 dagen oud (kopie in archief).
10.
Johanna, geboren op 08‑03‑1879 om 21.30 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 22‑07‑1879 te 's-Gravenhage, 136 dagen oud (kopie in archief).

IVd
Gertrudis Maria Theresia AARDENING, geboren op 24‑06‑1842 te Delfzijl (aktenummer: 64), dochter van Leonardus AARDENING, schoenmaker, militair regiment infanterie (1848), en Johanna Maria PLOEG (zie IIIb).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 02‑03‑1870 te Maastricht met Cornelis de VRIES, geboren voor 1850 te Zaandam, zoon van Cornelis de VRIES en Elisabeth BOOM.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 06‑09‑1882 te Maastricht met Hendrik GANGER, 54 jaar oud, geboren op 28‑01‑1828 te Brussel (B), zoon van Remnigus GANGER en Anna Catharina ESGERS, de bruid is weduwe van Cornelis de Vries en de bruidegom weduwnaar van Catharina van Steenbergen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Johanna AARDENNING (de VRIES), geboren op 18‑04‑1868 te Maastricht, erkend bij het huwelijk van de ouders.

IVe
Johannes Wilhelmus PLOEG, kleermaker, geboren op 16‑04‑1833 om 23.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 559) (kopie in archief), overleden op 09‑03‑1868 om 06.30 uur te Stompwijk op 34-jarige leeftijd, kopie van de Haagse(!) akte 496 d.d. 10-3-1868 in archief. Zoon van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie IIId) en Johanna Jacoba GROVERMANS, naaister.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03‑07‑1867 te 's-Gravenhage (aktenummer: 455) met Johanna Francina WIJKBERGEN, 23 jaar oud, geboren op 21‑03‑1844 om 23.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 658) (kopie in archief), overleden op 19‑03‑1923 om 21.00 uur te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Gerardus WIJKBERGEN en Johanna Francina van OOSTEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Petrus Johannes, geboren op 06‑07‑1868 te 's-Gravenhage, vader overleden, overleden op 02‑10‑1868 te 's-Gravenhage, 88 dagen oud.

IVf
Anna Catharina PLOEG, geboren op 06‑11‑1834 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1669), overleden op 29‑11‑1894 te 's-Gravenhage op 60-jarige leeftijd, dochter van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie IIId) en Johanna Jacoba GROVERMANS, naaister.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑08‑1858 te 's-Gravenhage (aktenummer: 461) met Franciscus Petrus KOUWENBERG, 27 jaar oud, schoenmaker, geboren op 17‑02‑1831 te 's-Gravenhage, overleden op 04‑09‑1909 te Delft op 78-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Laurens KOUWENBERG, kleedemaker, en Anna Margaretha BONARIUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Adrianus Wilhelmus, schoenmaker, geboren op 01‑03‑1859 te 's-Gravenhage.
2.
Petrus Adrianus, cigarenmaker, geboren op 22‑03‑1862 te 's-Gravenhage.
3.
Theresia Hendrika Francisca, geboren op 21‑04‑1866 te Rotterdam.
4.
Arnoldus Johannes Gerardus, koopman, bottelier, geboren op 04‑11‑1868 te Rotterdam, overleden op 19‑03‑1944 te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd.
5.
Johanna Philippina Gerardina, geboren op 25‑10‑1871 te Rotterdam.
6.
Octavius Hendrikus, koopman, geboren op 13‑10‑1874 te Rotterdam, overleden op 22‑04‑1933 te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd.
7.
Elisabeth, geboren op 22‑12‑1878 te 's-Gravenhage.

IVg
Annette Louisa PLOEG, geboren op 13‑11‑1836 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1804), overleden op 10‑11‑1909 om 03.00 uur te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie IIId) en Johanna Jacoba GROVERMANS, naaister.
Samenwonend (1) 1862.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 09‑01‑1867 te 's-Gravenhage (aktenummer: 44) (kopie in archief) met Johannes Mattheus GLASER, 29 jaar oud, vleeschhouwer, geboren op 26‑06‑1837 te 's-Gravenhage, overleden op 17‑12‑1938 te 's Gravenhage op 101-jarige leeftijd, zoon van Johannes Mattheus GLASER, vleeschhouwer (1851), en Hermina HAAGEBEEK.
Uit de eerste relatie:
1.
Annette Johanna Hermina PLOEG, geboren op 03‑02‑1863 te 's-Gravenhage, aangegeven door Joh.Wilh.Ploeg 58 jaar winkelier en getuige o.a. Franciscus Lodewijk Ploeg 24 jaar, kurkensnijder), overleden op 09‑07‑1863 te 's-Gravenhage, 156 dagen oud (kopie in archief).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Johannes Wilhelmus, geboren op 15‑04‑1864 te 's-Gravenhage (kopie in archief) geboorteakte 994 t.n.v. Ploeg d.d. 16-4-1864, erkend bij het huwelijk van de ouders, overleden op 17‑12‑1938 om 05.00 uur te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd (kopie in archief) (gezinskaart in archief).
3.
Jacobus Wilhelmus, geboren op 21‑01‑1867 om 06.30 uur te 's-Gravenhage (aangifte door: Caspar Aarts, 24 jaar en Franciscus Ploeg, 24 jaar, sigarenmakers.) (kopie-akte in archief).

IVh
Franciscus PLOEG, cabaleswerker, sigarenmaker (1917),, geboren op 01‑12‑1843 te 's-Gravenhage (aktenummer: 2217), overleden op 04‑09‑1917 om 09.30 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd (kopie in archief). Bev.register: invalide, zoon van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie IIId) en Johanna Jacoba GROVERMANS, naaister.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04‑06‑1873 te 's-Gravenhage met Johanna van der SNOEK, 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 16‑09‑1845 om 07.00 uur te Loosduinen (aktenummer: 64) (kopie in archief). Op 25-9-1917 vertrokken naar Schiedam. Dochter van Henricus van der SNOEK, warmoezier (1842), en Maria Wilhelmina ZUIDWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Hendrikcus, geboren op 19‑02‑1874 te 's-Gravenhage (akte 545), overleden op 12‑06‑1874 te 's-Gravenhage, 113 dagen oud (akte 1203).
2.
Hendricus Johannes, geboren op 12‑02‑1880 te 's-Gravenhage (akte 577), overleden op 03‑07‑1880 te 's-Gravenhage, 142 dagen oud (akte 1624).

IVi
Simon Benjamin PLOEG, smid, hoefsmid (1904), geboren op 07‑06‑1849 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1155), overleden op 12‑12‑1907 te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd (kopie in archief). Woonde in 1913 Kalkoenstraat 15, zoon van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie IIId) en Johanna Jacoba GROVERMANS, naaister.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08‑08‑1877 te 's-Gravenhage (aktenummer: 585) (kopie in archief) met Elisabeth LANGERAK, strijkster, geboren circa 1851 te Stompwijk, overleden voor 1908 te 's-Gravenhage, dochter van Arie LANGERAK, timmerman, en Catharina OUDSHOORN. {Zij was eerder samenwonend 1875 te 's-Gravenhage met onbekende vader, geboren voor 1855.}
Uit dit huwelijk:
1.
Albert Adriaan (zie Vh).
2.
Simon Benjamin (zie Vi).
3.
Johannes Wilhelmus, geboren op 06‑04‑1880 te 's-Gravenhage (akte 1347), overleden op 22‑07‑1880 te 's-Gravenhage, 107 dagen oud (akte 1761).
4.
Godefridus Frederikus, geboren op 05‑02‑1882 te 's-Gravenhage (akte 551), overleden op 17‑05‑1882 te 's-Gravenhage, 101 dagen oud (akte 1324).
5.
Johanna Jacoba, geboren op 20‑06‑1883 te 's-Gravenhage (akte 2423), overleden op 28‑06‑1883 te 's-Gravenhage, 8 dagen oud (akte 1715).
6.
Johanna Jacoba (zie Vj).
7.
Elisabeth (zie Vk).
8.
Johannes Wilhelmus, geboren op 22‑01‑1889 om 07.00 uur te 's-Gravenhage (aangifte door: aangifte door de vroedvrouw Klazine de Bruijn) ((kopie in archief)), overleden op 01‑07‑1890 om 1000 uur te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd (kopie in archief).
9.
Johannes Wilhelmus, geboren op 05‑07‑1890 te 's-Gravenhage, overleden op 23‑09‑1890 te 's-Gravenhage, 80 dagen oud.
10.
Carolina Johanna, geboren op 27‑12‑1891 te 's-Gravenhage, overleden op 08‑01‑1892 te 's-Gravenhage, 12 dagen oud (akte 140).

IVj
Johannes Wilhelmus PLOEG, passementwerker, stoffeerder, kastenmaker (1870), geboren op 21‑06‑1837 te 's-Gravenhage, overleden op 16‑04‑1919 om 04.30 uur te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Johannes Christianus PLOEG (zie IIIe) en Pieternella BRONKHORST.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑07‑1862 te 's-Gravenhage met Maria Philippina Constantina RAADGEEP, 24 jaar oud, modemaakster, geboren op 24‑04‑1838 te Utrecht, overleden voor 1920, dochter van Philippus Adrianus Pieter RAADGEEP en Maria Helena SILON.
Uit dit huwelijk:
2.
Johannes Wilhelmus Frederik, geboren op 04‑04‑1863 te 's-Gravenhage (akte 856), overleden op 22‑07‑1863 te 's-Gravenhage, 109 dagen oud (akte 1202).
3.
Wilhelmina Christina, geboren op 02‑07‑1864 te 's-Gravenhage, overleden op 11‑08‑1931 om 23.00 uur te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12‑11‑1884 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Lodewijk Wilhelmus KAMERS, kapper, geboren 1865 te 's-Gravenhage, zoon van Leendert Martinus KAMERS, behanger, en Maria BOUWMEESTER.
4.
5.
Lodewijk Johannes, geboren op 17‑10‑1869 te 's-Gravenhage (akte 2530), overleden op 23‑11‑1870 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd (kopie in archief).
6.
Louise Maria, geboren op 16‑05‑1872 te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 25‑02‑1873 te 's-Gravenhage, 285 dagen oud (kopie in archief).
7.
Frederik Ludovicus, geboren op 22‑04‑1874 te 's-Gravenhage (akte 1201), overleden op 23‑08‑1874 te 's-Gravenhage, 123 dagen oud (akte 1788).
8.
Johanna Maria, geboren op 07‑04‑1875 te 's-Gravenhage (akte 1116), overleden op 16‑07‑1875 te 's-Gravenhage, 100 dagen oud (akte 1756).
10.
Aloysius Johannes, geboren op 15‑08‑1879 te 's-Gravenhage (akte 2688), overleden op 07‑12‑1879 te 's-Gravenhage, 114 dagen oud (akte 2774).

Va
Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG, broodabakker, bediende (1881), gemeentebode (1907), geboren op 31‑05‑1859 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1207), overleden op 09‑07‑1942 om 11.00 uur te 's-Gravenhage op 83-jarige leeftijd (kopie in archief), kopie gezinskaart in archief, zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie IVa) en Jacoba van LEEUWEN.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 27‑11‑1878 te 's-Gravenhage (akte 865) met Reintje ten HOED, 21 jaar oud, geboren op 30‑10‑1857 te Wageningen (aktenummer: 160), overleden op 15‑12‑1927 te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie in archief), dochter van Jan Hendrik ten HOED, timmerman, en Tona Arnolda MEURS.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 04‑07‑1928 te 's-Gravenhage (aktenummer: B-842) met Tonia Arnolda ten HOED, geboren circa 1870 te Arnhem, overleden voor 1943, dochter van Jan Hendrik ten HOED, timmerman, en Tona Arnolda MEURS. {Zij was eerder gehuwd voor 1926 met Jan Marinus WILDEROM, geboren voor 1875, overleden voor 1928.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacoba Johanna (zie VIa).
2.
Jan Hendrik (zie VIb).
3.
Reintje, geboren op 08‑01‑1883 te 's-Gravenhage, overleden op 01‑02‑1883 te 's-Gravenhage, 24 dagen oud.
4.
Dirk Marinus (zie VIc).
5.
Tonius Arnoldus (zie VId).
6.
Reintje (zie VIe).
8.
Jannetje Johanna, geboren op 05‑02‑1890 te 's-Gravenhage, overleden op 01‑09‑1890 te 's-Gravenhage, 208 dagen oud (akte 2431).
9.
Dirk (zie VIg).

Vb
Geertruid Chistina PLOEG, geboren op 12‑10‑1860 te 's-Gravenhage (akte 2148 d.d.13-10), overleden op 05‑02‑1945 om 20.00 uur te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd. De overlijdensdatum op de akte is 5 februari, de aktedatum is 15 februari! Dochter van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie IVa) en Jacoba van LEEUWEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31‑05‑1882 te 's-Gravenhage (aktenummer: 424) (kopie in archief) met Hendrik BOS, geboren 1860 te 's-Gravenhage, zoon van Hendrik BOS en Catharina KOMPEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Christiaan Wilhelmus, geboren circa 1896 te 's-Gravenhage.

Vc
Dirk Marinus PLOEG, huisschilder, geboren op 01‑03‑1863 te 's-Gravenhage (akte 539 d.d.2-3), overleden op 13‑09‑1916 te 's-Gravenhage op 53-jarige leeftijd, zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie IVa) en Jacoba van LEEUWEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑05‑1884 te 's-Gravenhage (aktenummer: 372) (kopie in archief) met Alida Wilhelmina NUTBIJ, 20 jaar oud, wasvrouw, geboren op 10‑07‑1863 te 's-Gravenhage, overleden na 1916, kopie gezinskaart in archief. Dochter van Johannes Adrianus NUTBIJ en Elisabeth Barendina VOGELESANG.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Wilhelmina, geboren op 25‑01‑1885 te 's-Gravenhage (akte 340), overleden op 06‑02‑1885 te 's-Gravenhage, 12 dagen oud (kopie in archief).
2.
Dirk Marinus (zie VIh).

Vd
Johanna Christina PLOEG, geboren op 10‑12‑1864 te 's-Gravenhage (aktenummer: 2939), overleden op 04‑06‑1916 om 01.00 uur te 's-Gravenhage op 51-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie IVa) en Jacoba van LEEUWEN.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 19‑07‑1882 te 's-Gravenhage (aktenummer: 551) (kopie-akte in archief) met Arnoldus Nicolaas DIRKSEN, 19 jaar oud, geboren op 19‑07‑1863 te Leiden, overleden op 13‑11‑1934 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd. {Hij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd op 18‑04‑1917 te 's-Gravenhage (aktenummer: 390) met Frederca WEIJERS, weduwe van Franciscus Johannes Verwerda, geboren circa 1869 te Leiden.}
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus Nicolaas DURKSEN, geboren op 15‑06‑1882 te 's-Gravenhage, erkend bij het huwelijk van de ouders op 19-7-1882.
2.
Catharina Jacoba, geboren op 24‑08‑1885 te 's-Gravenhage.
3.
Jacobus, geboren op 23‑11‑1887 te 's-Gravenhage.
4.
Johana Christina, geboren op 11‑04‑1890 te 's-Gravenhage.
5.
Jacoba, geboren op 07‑08‑1893 te 's-Gravenhage.

Ve
Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, hoofdgasfitter bij G.E.B. Geboren op 28‑08‑1861 om 07.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 1820) (kopie in archief), overleden op 20‑01‑1911 om 22.00 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Wilhelmus Theodorus PLOEG (zie IVc) en Johanna van KAMPEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21‑10‑1891 te 's-Gravenhage (aktenummer: 935) (kopie akte en bijlagen archief). Echtgenote is Catharina VUIJK, 26 jaar oud, naaister, geboren op 14‑02‑1865 om 08.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 411) (kopie in archief). Getuigen: Johan Frederik Jansen, 28 jaar en Willem Frederik Beeeser, 33 jaar, winkeliers. Overleden op 29‑01‑1932 om 16.00 uur te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven op 02‑02‑1932 te 's-Gravenhage, Nieuw Eyk en Duynen (overlijdensadvertentie in archief), dochter van Christiaan David VUIJK, schoenmaker (1865), laarzenmaker, en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Uit dit huwelijk:
2.
Angenita Elisabeth Adriana (Ita), geboren op 25‑03‑1894 om 01.00 uur te 's-Hertogenbosch. Geboren aan de Kanaaldijk, wijk M, huis 130. Getuigen bij de aangifte waren: Cornelis Floris Vuijk, schoenmaker, wonende te 's-Gravenhage, 31 jaren en Franciscus van den Bogaard, arbeider, 33 jaren, wonende alhier. ((kopie in archief)). Overleden op 13‑11‑1963 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (persoonskaart in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑11‑1919 te 's-Gravenhage met Daniel Frederik WIERSMA, 30 jaar oud, ambtenaar, geboren op 29‑04‑1889 om 03.00 uur te 's-Gravenhage. Getuigen bij de aangifte: Daniel Frederik van Esveld, oud 72 jaren, modelmaker en Johannes Martinus Geneste, oud 74 jaren, zonder beroep, beide wonende alhier. Zoon van Andries WIERSMA, letterzetter, en Margaretha Johanna van ESVELD.
3.
Johanna, winkeljuffrouw, sigaren-winkelierster, geboren op 29‑08‑1895 om 18.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 13‑07‑1946 om 00.00 uur te 's-Gravenhage op 50-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven op 17‑07‑1946 te Nieuw Eykenduynen (gezins- en persoonskaart in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21‑12‑1921 te 's-Gravenhage met Gerardus Johannes OLRICHS, 22 jaar oud, kantoorbediende, boekhouder (1921), filiaalhouder (1927), geboren op 20‑06‑1899 te 's-Gravenhage. Blijkens zijn gezinskaart was hij op 25-9-1928 adj.insp. bedrijfsverz.mij. Zoon van Sjoerd Hayung OLRICHS, broodbakker, en Hendrika Willemina van VALBURG.
4.
Cornelia Johanna, geboren op 23‑06‑1897 te Enschede, overleden op 16‑09‑1946 om 20.30 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd (kopie in archief), begraven op 20‑09‑1946 te 's-Gravenhage, Nieuw Eykemduynen. overlijdensadvertentie in archief (persoonskaart in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑08‑1920 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Willem Leendert MOURITS, 23 jaar oud, Kruidenier, geboren op 19‑11‑1896 om 06.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 15‑01‑1972 te 's-Gravenhage op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan MOURITS, koopman, en Maria STEENHOEK.
5.
Theodorus Wilhelmus, politie-brigadier, controleur pharm.fabriek, geboren op 14‑12‑1898 te Enschede, overleden op 12‑03‑1961 te Driebergen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01‑02‑1922 te Rotterdam (kopie in archief) met Hendrika VLAMING, 25 jaar oud, geboren op 19‑05‑1896 te Rotterdam, dochter van Johannes Adrianus Anthonius VLAMING en Johanna van SCHOUWEN.
6.
Catharinus (zie VIj).
7.
Christiaan (zie VIk).
8.
Adriaan, handelsreiziger, geboren op 24‑09‑1905 te Lonneker, overleden op 13‑03‑1979 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd (persoonskaart in archief).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23‑02‑1938 te 's-Gravenhage met Rosa Wilhelmine BAUMHARDT, 27 jaar oud, geboren op 24‑04‑1910 te Gladbeck (Nordrhein-Wstf). Op 28-12-1937 ingeschreven in het bevolkingsregister van 's-Gravenhage, afkomstig van Gladbeckt (D). {Zij was ook ooit gehuwd.}
9.
Catharina (zie VIl).

Vf
Anna Maria PLOEG, geboren op 05‑02‑1865 te 's-Gravenhage, overleden op 08‑05‑1938 om 10.00 uur te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Wilhelmus Theodorus PLOEG (zie IVc) en Johanna van KAMPEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑11‑1886 te 's-Gravenhage (aktenummer: 947) (kopie in archief) met Cornelis Floris VUIJK, 23 jaar oud, magazijnknecht (1918), winkelbediende (1930), geboren op 11‑02‑1863 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑09‑1931 om 21.30 uur te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Christiaan David VUIJK, schoenmaker (1865), laarzenmaker, en Angenita Elisabeth Adriana SEGBOER.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan David (zie VIm).
2.
Johanna, dienstbode, geboren op 15‑08‑1889 te 's-Gravenhage (gezinskaart in archief).
3.
Angenita Elisabeth Adriana, ziekenverpleegster (1920), geboren op 06‑04‑1891 te 's-Gravenhage, overleden op 01‑02‑1930 te Nijmegen op 38-jarige leeftijd. Overlijdensakte nr. 8, Gemeente Ubbergen, afgitedatum 11-2-1930. (2 gezinskaarten in archief). Op 3-1+1911 vertrokken naar Rotterdam, op 30-3-1918 terug in 's-Gravenhage, op 24-4-1918 naar Uden, op 30-5-1920 terug en op 9-6-1920 naar Amsterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30‑04‑1920 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Johan Franz TOSSERAM, 26 jaar oud, kantoorbediende, boekhouder, geboren op 11‑08‑1893 te 's-Gravenhage, overleden na 1930, zoon van Johann Wilhelm TOSSERAM, kleermaker, en Aaltje ZWAAN.
4.
Cornelis Floris, geboren op 02‑06‑1894 om 09.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief)
, overleden op 12‑08‑1894 om 16.00 uur te 's-Gravenhage, 71 dagen oud (kopie in archief).
5.
Cornelis Floris (zie VIn).
6.
Wilhelmus Theodorus, geboren op 13‑07‑1897 te 's-Gravenhage, overleden dec.1897 te 's-Gravenhage.
7.
8.
Anna Maria, geboren op 17‑11‑1901 om 22.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief) (gezinskaart in archief).
9.

Vg
Johannes Wilhelmus PLOEG, opperman (1897) waterstoker, bode (1931), geboren op 18‑02‑1867 te 's-Gravenhage (gezindte: RK), overleden op 20‑01‑1934 om 05.00 uur te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd (kopie in archief) (Gezinskaart Delft in archief). Zoon van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie IVe) en Johanna Francina WIJKBERGEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑06‑1893 te 's-Gravenhage (aktenummer: 623) (gezinskaart in archief) met Cornelia TROOST, 21 jaar oud, geboren op 10‑05‑1872 te Sommelsdijk, overleden op 28‑02‑1944 om 07.00 uur te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Wiek, bedienaar, 40 jaar), dochter van Jan TROOST en Johanna van den HOEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Cornelia, geboren op 03‑06‑1894 om 09.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 14‑12‑1918 om 14.00 uur te 's-Gravenhage op 24-jarige leeftijd (kopie in archief).
2.
3.
Wilhelmus Johannes, geboren op 16‑05‑1897 om 21.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 15‑09‑1897 te 's-Gravenhage, 122 dagen oud.
4.
Wilhelmus Johannes, groentehandelaar, geboren op 24‑10‑1898 om 07.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 23‑05‑1945 om 16.00 uur te 's-Gravenhage op 46-jarige leeftijd, ongehuwd (kopie in archief).
5.
Margaretha, geboren op 13‑04‑1900 om 22.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 15‑01‑1919 te 's-Gravenhage (kopie in archief) met Frans OOSTERBAAN, arbeider, geboren circa 1897 te 's-Gravenhage, overleden voor 1925, zoon van Pieter Johannes OOSTERBAAN en Jeanette GRASMEIJER.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 06‑08‑1924 te 's-Gravenhage, de bruid is weduwe van Frans Oosterbaan.
Echtgenoot is Johannes SLUITER, stukadoor, geboren circa 1903 te 's-Gravenhage.
6.
Gerardus Jacobus (zie VIr).
7.
Cornelia, geboren op 16‑01‑1903 om 08.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 14‑04‑1903 te 's-Gravenhage, 88 dagen oud (kopie in archief).
8.
Pleun, geboren op 07‑10‑1908 te 's-Gravenhage, overleden op 21‑09‑1968 te 's-Gravenhage op 59-jarige leeftijd, `overlijdensadvertentie in archief. Pleun trouwt 12-3-1935.
9.
Frans (zie VIs).

Vh
Albert Adriaan PLOEG, arbeider (1894), geboren op 30‑04‑1873 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1271), geboren als Langerak naar zijn moeder, maar erkend bij het huwlijk van zijn ouders. (gezindte: RK), overleden op 05‑12‑1936 om 04.00 uur te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd (kopie in archief), mogelijk vertrokken op 2-2-1899 naar Amsterdam, marinierskazerne en op 27-9-1910 naar Soerabaja (?), zoon van Simon Benjamin PLOEG (zie IVi) en Elisabeth LANGERAK, strijkster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28‑12‑1894 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1350) (kopie in archief), gescheiden na 9 jaar op 28‑06‑1904 te 's-Gravenhage, ingeschreven in het register van de Burgerlijk Stran 28-11-1904 van Elisabeth Maria LAPONDER, geboren circa 1874 te 's-Gravenhage, dochter van Pieter Jacobus LAPONDER, arbeider, en Elisabeth Maria BRAXHOOFDEN, werkster. {Zij is later gehuwd op 26‑02‑1908 te 's-Gravenhage (aktenummer: 377) (kopie-akte in archief) met Godefridus van MIERLO, timmerman, geboren circa 1845 te Delft.}
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Maria (zie VIt).
2.
Cornelia, geboren op 11‑06‑1904 te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 16‑11‑1904 te 's-Gravenhage, 158 dagen oud (kopie in archief).

Vi
Simon Benjamin PLOEG, loopknecht (1920), geboren op 07‑12‑1878 te 's-Gravenhage (aktenummer: A-3953), overleden op 15‑02‑1945 om 08.00 uur te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd (kopie in archief), kopie huwelijksakte en gezinskaart in archief, zoon van Simon Benjamin PLOEG (zie IVi) en Elisabeth LANGERAK, strijkster.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21‑07‑1920 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1016) met Alette van HOUTS, 32 jaar oud, geboren op 18‑05‑1888 te Scheveningen (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Hendrik van HOUTS en Carolina Philippina Henriëtte REGENAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon (zie VIu).
2.
doodgeboren zoomtje, geboren op 02‑01‑1922 om 02.00 uur te 's-Gravenhage, overleden op 02‑01‑1922 om 02.00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud (kopie in archief).
3.
Carolina Philippina (Lien), geboren op 03‑01‑1922 te 's-Gravenhage, overleden op 16‑12‑2010 te Helmond op 88-jarige leeftijd, begraven op 28‑12‑2010 te RK begraafplaats Barbara, 's-Gravenhage, bron: e-mail van E.R.G Ploeg 24-12-2010.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13‑01‑1954 te 's-Gravenhage met Jacob (Sjaak) RODENBURG, 32 jaar oud, Rijksambtenaar (PTT), geboren op 22‑07‑1921 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑02‑2001 te Helmond op 79-jarige leeftijd, begraven op 14‑02‑2001 te RK begraafplaats St. Barbara, 's-Gravenhage. Zoon van Marinus Adrianus RODENBURG en Wilhelmina ERKELENS, kostuumnaaister.
4.
Elisabeth (Beps), geboren op 19‑02‑1925 te 's-Gravenhage, overleden op 15‑05‑1995 te Etten-Leur (N-B) op 70-jarige leeftijd.

Vj
Johanna Jacoba PLOEG, geboren op 09‑07‑1885 om 23.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 2620) (kopie in archief) (gezindte: Rooms Kath.), overleden na 1927 (gezinskaart in archief), dochter van Simon Benjamin PLOEG (zie IVi) en Elisabeth LANGERAK, strijkster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑09‑1910 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1599) (kopie in archief) met Wouter Christoffel (loodgieter) ETTINGER, 24 jaar oud, geboren op 26‑11‑1885 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑03‑1943 te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd, zoon van Wouter Christoffel ETTINGER en Elisabeth Rosalie Petronella SCHRAAGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Rosalia Petronella, geboren op 18‑05‑1911 te 's-Gravenhage.
2.
Wouter Christoffel, geboren op 31‑03‑1912 te 's-Gravenhage.

Vk
Elisabeth PLOEG, geboren op 03‑06‑1887 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 04‑02‑1943 om 06.00 uur te 's-Gravenhage op 55-jarige leeftijd (kopie in archief), gezinskaart in archief, dochter van Simon Benjamin PLOEG (zie IVi) en Elisabeth LANGERAK, strijkster.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15‑03‑1916 te 's-Gravenhage (aktenummer: A-429) (kopie in archief) met Josephus Johannes MIJS, 35 jaar oud, loopknecht, geboren op 13‑06‑1880 te Heusden (gezindte: Rooms Kath.), overleden na 1943, zoon van Arnoldus Lambertus MIJS en Cecilia Maria DELVOIX.
Uit dit huwelijk:
1.
Cicilia, geboren op 07‑12‑1917 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).
2.
Josephus Johannes, geboren op 01‑08‑1924 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).

Vl
Helena Hendrika Annetta PLOEG, geboren op 19‑08‑1895 te 's-Gravenhage, overleden op 19‑10‑1971 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd, dochter van Simon Benjamin PLOEG (zie IVi) en Elisabeth LANGERAK, strijkster.
Samenwonend (1) 1914 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 26‑06‑1918 te 's-Gravenhage (aktenummer: A-746) met Johannes Hendrikus ROOS, 28 jaar oud, geboren op 02‑12‑1889 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑05‑1940 te 's-Gravenhage op 50-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Johannes ROOS en Maria PAUW.
Uit de eerste relatie:
1.
levenloze dochter PLOEG, geboren op 28‑01‑1915 te 's-Gravenhage, overleden op 28‑01‑1915 om 02.00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud (kopie in archief).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Maria, geboren op 24‑11‑1919 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑03‑1944 om 16.50 uur te Zeist op 24-jarige leeftijd, ongehuwd. Ook een akte te 's-Gravenhage, 24-3-1944 nr. A-948.
3.
Helena Jacoba tante Fides, geboren op 23‑03‑1920 te 's-Gravenhage, overleden op 10‑08‑2013 te 's-Gravenhage op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op 16‑08‑2013 te 's-Gravenhage.
4.
Johanna (zie VIv).

Vm
Maria Philippina Constantina PLOEG, geboren op 25‑10‑1860 te 's-Gravenhage, erkend en gewettigd akte 544, dd. 14-6-1888 's-Gravenhage ((kopie in archief)), overleden op 01‑04‑1950 om 15.00 uur te 's-Gravenhage op 89-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie IVj) en Maria Philippina Constantina RAADGEEP, modemaakster.
Samenwonend jan 1891 te Leiden.
Uit deze relatie:
1.
Hendrik PLOEG, geboren op 17‑10‑1891 te Leiden, overleden op 21‑01‑1939 om 17.30 uur te 's-Gravenhage op 47-jarige leeftijd (kopie in archief).

Vn
Wilhelmus Johannes PLOEG, baardscheerder, bidder (1898), verzekeraar (1926), bode gem.huis (1931), geboren op 14‑04‑1867 te 's-Gravenhage (aktenummer: 966), overleden op 20‑06‑1945 te Eibergen (Berkelland) op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie IVj) en Maria Philippina Constantina RAADGEEP, modemaakster.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04‑08‑1886 te 's-Gravenhage (akte 603) met Anna Margaretha SUURLAND, 21 jaar oud, geboren op 29‑08‑1864 te 's-Gravenhage, overleden voor 1952, dochter van Christoffel Martinus SUURLAND en Josina KANITS.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Marinus Johannes (zie VIx).
3.
Lodewijk Wilhelmus Theodorus, banketbakker, geboren op 07‑02‑1900 om 21.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden op 20‑11‑1970 te Rijswijk (Z-H) op 70-jarige leeftijd (advertentie in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑06‑1926 te 's-Gravenhage met Johanna Martina Maria HIERCK, 25 jaar oud, geboren op 11‑04‑1901 om 07.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief), overleden na 1970, dochter van Hubertus Johannes HIERCK, begrafenisondernemer (1889), tapper (1900), en Maria Josina Magdalena van de GRAAF (gezinskaart in archief).

Vo
Maria Helena Elisabeth PLOEG, geboren op 13‑05‑1876 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1521), overleden op 05‑04‑1947 om 08.30 uur te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie IVj) en Maria Philippina Constantina RAADGEEP, modemaakster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14‑08‑1901 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1066) (kopie in archief) met Edward Antonius Martinus CLARKE, machinebankwerker, geboren 1870 te 's-Gravenhage, zoon van Edward CLARKE en Adriana Cornelia van BRUSSEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Eduard Antonius Constant, geboren op 21‑05‑1902 te 's-Gravenhage.
2.
Antonius Wilhelmus, geboren op 21‑01‑1904 te 's-Gravenhage.
3.
Wilhelmina Adriana Maria, geboren op 27‑03‑1907 te 's-Gravenhage.
4.
Johannes Hubertus Louis, geboren op 18‑01‑1909 te 's-Gravenhage.
5.
Antonis Johanna, geboren op 04‑09‑1912 te 's-Gravenhage.
6.
Joseph Martinus, geboren op 13‑03‑1915 te 's-Gravenhage.
7.
Theodorus Antonius, geboren op 02‑09‑1917 te 's-Gravenhage.

VIa
Jacoba Johanna PLOEG, geboren op 19‑04‑1879 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1377), overleden op 28‑09‑1957 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd, persoonskaart in archief. Adressen: 25-6-1928 Ant. Heinsiusstraat 52, 's-Gravenhage. 1-12-1942: Van Limburg Stirumstraat 91, 's-Gravenhage.
24-10-1941 persoonbewijs nr. 268310. Geen kinderen op de kaart.
Dochter van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie Va) en Reintje ten HOED.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16‑05‑1906 te 's-Gravenhage (aktenummer: 731) (kopie in archief) met Gerard van der STOEL, 26 jaar oud, majoor bij Grenadiers en Jagers, ambtenaar Gemeente-secretarie, geboren op 08‑03‑1880 te 's-Gravenhage, bron: http://www.vanderstoel.nl/genealogie/gerard1880.php, zoon van Willem van der STOEL, schipper, en Antje GROENEWEG.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren op 21‑10‑1907 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑08‑1995 te Richmond BC (Canada) op 87-jarige leeftijd.

VIb
Jan Hendrik PLOEG, huisschilder, geboren op 09‑05‑1881 te 's-Gravenhage, overleden op 05‑06‑1945 om 20.00 uur te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie Va) en Reintje ten HOED.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02‑12‑1903 te 's-Gravenhage met Pauline Jacoba Johanna KETTENIS, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 05‑10‑1880 te Oegstgeest, dochter van Johannes Jacobus KETTENIS en Pauline KRAMER.
Uit dit huwelijk:
2.
Paulina Jacoba Johanna, geboren op 12‑08‑1905 te 's-Gravenhage, overleden op 27‑01‑1906 te 's-Gravenhage, 168 dagen oud (kopie in archief).
4.
Aagje (zie VIIc).

VIc
Dirk Marinus PLOEG, loodgieter, spoorwegbeambte (1931), geboren op 06‑03‑1884 te 's-Gravenhage (akte 953), kopie gezinskaart in archief.
De gegevens van kinderen en kleinkinderen op 19-2-2010 ontvangen van Dirk Ploeg uit Canada.
Zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie Va) en Reintje ten HOED.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03‑08‑1904 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1041) (kopie in archief) met Maria Wilhelmina MAHIEU, 22 jaar oud, geboren op 05‑01‑1882 te 's-Gravenhage, dochter van Constantijn Johannes Nicolaas MAHIEU en Carolina Elisabeth de HEIDE, werkster. Vertrokken naar Hoorn, 24-1 en 3-5-1919.
Uit dit huwelijk:
2.
Maria Wilhelmina Dirkje, geboren op 06‑04‑1906 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21‑05‑1926 te Hoorn met Sjoerd de VOS, machine-bankwerker, geboren circa 1897 te Schoterland, zoon van Jan de VOS en Froukje de JONG.
3.
Dirk Marinus, sergeant artillerie, geboren op 04‑02‑1908 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑10‑1986 te Bunnik op 78-jarige leeftijd, begraven te Bunnik. In 1928 ingeschreven in Hoorn onder nr. 410 in de militieregisters. Lengte 1,812m.(kopie in archief) Persoonskaart Jappenkamp in archief. Gehuwd ? Echtgenote is Janna Maria van BRUSSEL, geboren op 25‑10‑1913 te ? Overleden op 21‑07‑1998 te Bunnik op 84-jarige leeftijd.
4.
Reintje, geboren op 21‑02‑1912 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27‑03‑1931 te Hoorn met Klaas ROOS, slager, geboren circa 1908, overleden op 12‑11‑1973 te Heerlen, overlijdensadvertentie in archief. Zoon van Cornelis ROOS en Aaltje DIKSTAAL.
5.
Constantijn Johannes Nicolaas, geboren op 25‑01‑1919 te 's-Gravenhage.

VId
Tonius Arnoldus PLOEG, loaswerkman, huisschilder, glazenmaker (1915), arbeider (1919), geboren op 17‑10‑1885 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie Va) en Reintje ten HOED.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 15‑05‑1907 te 's-Gravenhage (aktenummer: A-774), gezinskaart in archief. Echtgenote is Margaretha van ROOIJ, 20 jaar oud, geboren op 20‑10‑1886 te 's-Gravenhage (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 29‑01‑1918 om 19.30 uur te 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Johannes van ROOIJ en Gesina Maria de MOET, werkster.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 05‑03‑1919 te 's-Gravenhage (aktenummer: 279), gezinskaart in archief. Echtgenote is Egberdina Geetruida LANGEVOORT, 40 jaar oud, geboren op 21‑05‑1878 te Zwolle, overleden op 30‑01‑1929 om 09.00 uur te 's-Gravenhage op 50-jarige leeftijd (kopie in archief), gezinskaart in archief. Dochter van Derk Gerrit LANGEVOORT en Hillechien NIENHUIS.
Gehuwd (3) op 45-jarige leeftijd op 06‑05‑1931 te 's-Gravenhage (aktenummer: A-468), de bruidegom weduwnaar van Egberdina Geertruida Langevoort. Huwelijksakte en gezinskaart in archief. Echtgenote is Antonette Hendrika LIMBURG, 48 jaar oud, geboren op 16‑03‑1883 om 16.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 292) (kopie in archief), dochter van Antonius Hendricus LIMBURG, meubelmaker, en Johanna Margaretha NEPVEU. {Zij was eerder gehuwd voor 1925, gescheiden voor 1931 van Johannes Gerardus van der MEIJDEN, controleur GEB Amsterdam, geboren voor 1900, overleden op 18‑09‑1938 te 's-Gravenhage.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Reintje Gezina (zie VIIe).
2.
Tonius Arnoldus (zie VIIf).
3.
Dirk, geboren op 07‑01‑1911 te Sterkrade (Duitschland), overleden op 26‑05‑1911 om 16.30 uur te 's-Gravenhage, 139 dagen oud (kopie in archief).
4.
Jacoba Johanna (zie VIIg).
5.
Gesina Maria, geboren april 1914 te 's-Gravenhage, overleden op 30‑03‑1915 om 19.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief).
6.
Johannes Altinus, geboren juni 1915 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑07‑1916 om 18.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief).
Uit het tweede huwelijk:
7.
Gerard Dirk, geboren op 02‑09‑1919 te 's-Gravenhage.

VIe
Reintje PLOEG, geboren op 26‑06‑1887 om 22.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 2613) (kopie-akte in archief), overleden op 18‑08‑1926 om 22.00 uur te 's-Gravenhage op 39-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie Va) en Reintje ten HOED.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11‑04‑1917 te 's-Gravenhage (aktenummer: 269) (kopie huwelijksakte en gezinskaart in archief) met Pieter Christiaan RICHEL, 32 jaar oud, smid, geboren op 29‑01‑1885 te 's-Gravenhage, zoon van Wilhelmus Gerardus RICHEL, smid, en Catharina Christina Pieternella HEIJGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Willy, geboren op 16‑08‑1926 te 's-Gravenhage.

VIf
Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG, werkman, bierbottelaarsknecht (1940), geboren op 28‑09‑1888 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie Va) en Reintje ten HOED.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10‑02‑1909 te Utrecht (aktenummer: 59) (kopie in archief) met Petronella Anthonia de BRUIJN, geboren circa 1887, overleden op 25‑07‑1953 te Utrecht, dochter van Pieter Anthinie de BRUIJN en Jenneke ten HOED.
Uit dit huwelijk:
1.
Reintje, zonder beroep, geboren op 02‑07‑1909 te Utrecht, overleden op 23‑01‑1940 te Ermelo op 30-jarige leeftijd.
3.
Petronella Anthonia, geboren op 02‑09‑1912 te Utrecht.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13‑10‑1937 te Utrecht met Nicolaas Gerrit van den BRINK, geboren circa 1905 te De Bilt, zoon van Gerardus Jacobus van den BRINK en Hendrika NOSTER.
4.
Jacoba Johanna, geboren circa 1916, overleden op 04‑03‑1931 te Ermelo.
5.
Dirk, geboren circa 1923, overleden op 06‑06‑1939 te Utrecht.

VIg
Dirk PLOEG, loopknecht, loswerkman, geboren op 11‑07‑1891 om 03.00 uur te 's-Gravenhage (aangifte door: Hendrik de Bie, 47 jaar bode en Engelbertus Heilbron, 47 jaar) (aktenummer: 2952) (kopie in archief) (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 23‑05‑1945 om 11.00 uur te Delfzijl op 53-jarige leeftijd, ook overlijdens akte 's-Gravenhage nr.B-4351, begraven te Gem.begraafplaats Delfzijl, oud ged. 4e kl. nr.19, oorlogsslachtoffer. (kopie in archief), kopie gezinskaart in archief. Zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie Va) en Reintje ten HOED.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09‑01‑1918 te 's-Gravenhage (aktenummer: 35) (kopie in archief) met Hendrika Alida Johanna CLASENER, 30 jaar oud, geboren op 05‑11‑1887 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 11‑12‑1949 te 's Gravenhage op 62-jarige leeftijd, dochter van Johannes Adrianus Marinus CLASENER en Alida JEHEE.
Uit dit huwelijk:
2.
Dirk, geboren op 26‑06‑1918 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑04‑2016 te Auckland (New Zealand) op 97-jarige leeftijd.
3.
Alida, geboren op 01‑06‑1920 te 's-Gravenhage, overleden op 04‑08‑1920 om 02.00 uur te 's-Gravenhage, 64 dagen oud (kopie in archief).
4.
Reina Hendrika, geboren op 14‑02‑1922 te 's-Gravenhage.
5.
Johannes Adrianus Marinus, geboren op 02‑11‑1923 te 's-Gravenhage.
6.
Hendrikus Aloysius (zie VIIj).
7.
Marinus Dirk, geboren op 06‑03‑1929 te 's-Gravenhage.

VIh
Dirk Marinus PLOEG, huisschilder, geboren op 26‑06‑1886 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑06‑1952 om 00.06 uur te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd (kopie akte en advertentie in archief), kopie gezinskaart in archief. Zoon van Dirk Marinus PLOEG (zie Vc) en Alida Wilhelmina NUTBIJ, wasvrouw.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09‑12‑1908 te 's-Gravenhage (aktenummer: 2060) met Mietje ROOS, 23 jaar oud, geboren op 26‑09‑1885 te Nieuwenhoorn, overleden op 31‑03‑1957 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd, overlijdensadvertentie in archief, gecremeerd op 03‑04‑1957 te Crematorium Driehuis-Westerveld, dochter van Teunis ROOS en Jobje ELDERKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Wilhelmina, geboren op 14‑06‑1909 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10‑08‑1932 te 's-Gravenhage met Wilhelmus Johannes Nicolaas DAMMERS, geboren voor 1920.
2.
Teunis Marinus (zie VIIk).
3.
Dirk Marinus, geboren op 30‑10‑1919 te 's-Gravenhage.
Gehuwd voor 1950 met R. HACK, geboren voor 1940.

VIi
Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG, fitter Gem.Gasfabriek, werkman Generale Staf, geboren op 06‑11‑1892 te Enschede (aktenummer: 558), overleden op 11‑05‑1962 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (persoonskaart in archief), zoon van Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG (zie Ve) en Catharina VUIJK, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13‑11‑1918 te 's-Gravenhage met Geertruida MAST, 26 jaar oud, geboren op 14‑09‑1892 te Zutphen, overleden op 09‑06‑1969 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Eykenduynen. In archief o.a. paspoort, spaarbankboekje en gezinskaart.
Dochter van Hendrik MAST, schrijnwerker, en Wilhelmina Geertruida van DONGEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Theodorus Christiaan, vertegenwoordiger, Kantoorbed. Geboren op 14‑09‑1919 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑10‑1919 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑09‑1984 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd, begraven op 29‑09‑1984 te Nieuw Eykenduynen.
2.
Wilhelmina Geertruida (Mien), steno-typiste, Secretaresse, geboren op 02‑10‑1921 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑01‑1991 te Leidschendam op 69-jarige leeftijd, begraven op 14‑01‑1991 te Nieuw Eykenduynen. Aanvankelijk was haar roepnaam Truus.

VIj
Catharinus PLOEG, klerk (1916), fondsbode (1931) hoofd inspecteur verz. bank, geboren op 14‑04‑1901 te Enschede, overleden op 04‑07‑1947 te Dordrecht op 46-jarige leeftijd, overlijdensadvertentie in archief, begraven op 08‑07‑1947 te Algemene Begr.plaats Essenhof, Dordrecht (foto zerk in archief). Hoofdinspecteur voor de Zuid-Hollandse eilanden, Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland van de Nationale Levensverzekeringsmaatschappij. (persoonskaart in archief), zoon van Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG (zie Ve) en Catharina VUIJK, naaister.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑04‑1925 te Dirksland (aktenummer: 8) (kopie in archief) met Maartje Maria VOOGT, 23 jaar oud, geboren op 12‑10‑1901 te Fijnaart en Heiningen, dochter van Adrianus VOOGT en Cornelia LOUWEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (zie VIIl).
2.
Marta Marijke (zie VIIm).
3.
Margit, geboren op 26‑01‑1938 te Dordrecht (geboorteadvertentie in archief).

VIk
Christiaan PLOEG, wijnhandelaar/distilateur, kantoorbediende, adm.medewerker, geboren op 12‑06‑1903 om 07.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 2953) (kopie in archief), overleden op 06‑03‑1975 te Tubbergen op 71-jarige leeftijd (persoonskaart in archief), zoon van Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG (zie Ve) en Catharina VUIJK, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12‑06‑1929 te 's-Gravenhage (aktenummer: A-747) (kopie in archief) met Johanna Alida Maria CORNELISSEN, 23 jaar oud, geboren op 24‑04‑1906 te 's-Gravenhage, dochter van Petrus Franciscus CORNELISSEN, vleeshouwer (1897), wijnhandelaar, en Geertruida Theodora van BAALEN, strijkster.
Uit dit huwelijk:
2.
Johannes Marie Louis Therese (Hans), geboren op 08‑09‑1937 te 's-Gravenhage, in het R.K. Ziekenhuis Westeinde. (geboorteadvertentie in archief).

VIl
Catharina PLOEG, kantoorbediende (1931), geboren op 10‑09‑1908 te Lonneker, overleden op 08‑05‑1971 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd, begraven op 11‑05‑1971 te Nieuw Eykenduynen, 's-Gravenhage. Belijdenis Ned.Herv.Kerk Den Haag, 27-3-1942.
Ondanks geruchten en kwaadsprekerij heeft zij in de Tweede Wereldoorlog niet met de vijand gecollaboreerd. Zij is niet in aanraking geweest met de Dienst Bijzondere Rechtspleging. Zowel in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging alsmede in het archief van de Stichting Politieke Delinquenten komt haar naam niet voor.(bron: brief ARA d.d.06-06-2001)
In 1949 de ouderlijke macht ontzegt.(persoonskaart in archief).
Dochter van Wilhelmus Theodorus Christiaan PLOEG (zie Ve) en Catharina VUIJK, naaister.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09‑12‑1931 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1735) (kopie in archief), gescheiden na 6 jaar op 24‑12‑1937 te 's-Gravenhage van Johannes Jacobus GROENEVELD, kleermaker, bontwerker, geboren op 15‑10‑1907 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑08‑1980 te Valkenburg-H (L) op 72-jarige leeftijd. Op persoonskaart: nationaliteit Ned. art. 1a wet 92, zoon van Johannes Jacobus GROENEVELD, huisschilder, en Helena Maria Lettes MEULMAN. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18‑05‑1938 te 's-Gravenhage, gescheiden na 7 jaar op 30‑11‑1945 te 's-Gravenhage van Wilhelmina LIGTVOET, geboren op 08‑02‑1909 te 's-Gravenhage. Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 30‑01‑1946 te 's-Gravenhage met Alida BAAIJ, 33 jaar oud, geboren op 20‑09‑1912 te 's-Gravenhage, overleden op 04‑06‑1975 te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd.}
Ondertrouwd (2) op 26‑11‑1938 te 's-Gravenhage, verloofd op 22 maart 1938. (kopie in archief), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07‑12‑1938 te 's-Gravenhage met Jan Jacob (Jaap) UITTIEN, 26 jaar oud, bouwkundige, (1936) aannemer van timmerwerken (1939), geboren op 01‑08‑1912 om 07.00 uur te Loppersum (aktenummer: 41) (kopie in archief), overleden op 01‑04‑1941 te St.Idesbald (Belgie) op 28-jarige leeftijd. Was voor 3 maanden als timmerman werkzaam voor de N.V. Bouw en Handelmij "De Bever" uit Amsterdam in (Fort-?)Mardijck (Noord Frankrijk). Tijdens zijn werk, aan de bouw van onderkomens voor militairen, getroffen door een kogel uit boordgeschut van een overkomend vliegtuig. Overleden in het marinelazeret St. Idesbald (Gemeente Koksijde (Belgie). Als enig bewijs daarvan is er een vodje papier van 15 bij 20 cm met daarop de volgende tekst:
"Bescheinigung. Am 1.4.1941 verstarb hier im Marinelazarett St.Idesbald der Atbeiter Jean Uittien (hollander) geb. am 1.8.1912 zu Loppersum (Prov. Groningen) von der Bau-Firma De Bever, an der Folgen eines Bachdurchschusses. St. Idesbald, den 28. August 1941. (getekend Dr. Fokker(?).Zie https:\\www.uittien.nl/00348.pdf.
Aann.ij De Bever adverteerde van december 1940 tot 6 januari 1941 voor personeel voor een project in Noord Frankrijk. Later bleek het om onderkomens voor de Duitse Wehrmacht te gaan.
Begraven op 04‑04‑1941 te Duinkerken (Frankrijk) (persoonskaart in archief), zoon van Christiaan UITTIEN, boerenknecht (1884), koopmansbediende (1894), kruidenier (tot 1926), en Aaltje NANNINGA, naaister (1894).
Samenwonend (3) circa 1944, gescheiden circa 1960 van Maarten van GELDER.
Gehuwd (4) op 55-jarige leeftijd op 14‑11‑1963 te Alphen aan de Rijn met Petrus Johannes van SLINGERLAND, 53 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 09‑04‑1910 te Zoeterwoude, zoon van Adolf van SLINGERLAND en Lourentina Cecilla van HOLSTEIJN.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Cornelia Johanna (zie VIIo).
2.
Karel Christiaan (zie VIIp).

VIm
Christiaan David VUIJK, winkelbediende (1913), geboren op 07‑03‑1887 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1018), zoon van Cornelis Floris VUIJK, magazijnknecht (1918), winkelbediende (1930), en Anna Maria PLOEG (zie Vf).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑04‑1913 te 's-Gravenhage (aktenummer: 759) met Hendrika Gijsbertha ADEE, geboren 1886 te 's-Gravenhage. Volgens de gezinskaart te 's-Gravenhage op 20 november ingekomen van 's-Hertogenbosch. Dochter van Pieter ADEE en Catharina Elisabeth van WEELDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Elisabeth, geboren op 14‑07‑1914 te 's-Gravenhage (gezindte: geen) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑09‑1938 te 's-Gravenhage met Jan van der GRAAF, 26 jaar oud, kant.bediende (1937), correspent grooth. ijzer en staal (1938), geboren op 20‑10‑1911 te Rotterdam (gezindte: geen).

VIn
Cornelis Floris VUIJK, chauffeur (1918), geboren op 10‑08‑1895 om 05.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 3241) (kopie in archief) (gezinskaart in archief), zoon van Cornelis Floris VUIJK, magazijnknecht (1918), winkelbediende (1930), en Anna Maria PLOEG (zie Vf).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31‑07‑1918 te 's-Gravenhage (aktenummer: 944) (kopie in archief). Voor toestemming van de vader van de bruid is de tussenkomst van de kantonrechter ingeroepen. Echtgenote is Anna Maria Cornelia FORTUIN, 22 jaar oud, dienstbode (1918), geboren op 08‑03‑1896 te Rotterdam (aktenummer: 1974), dochter van Jan FORTUIN, koopman in eieren (1918), en Cornelia STUIFBERGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Floris (zie VIIq).
2.
Christiaan David (zie VIIr).
3.

VIo
Wilhelmina Johanna VUIJK, kostuumnaaister, geboren op 06‑09‑1899 om 05.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 4003) (kopie in archief). (gezindte: geen), dochter van Cornelis Floris VUIJK, magazijnknecht (1918), winkelbediende (1930), en Anna Maria PLOEG (zie Vf).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑05‑1923 te 's-Gravenhage (aktenummer: 493) (kopie in archief) met Karel van BOOMA, 24 jaar oud, electromonteur, geboren op 07‑05‑1899 te Leiden (gezindte: geen), zoon van Karel van BOOMA, garagechef, en Wilhelmina Jacoba REITSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria, geboren op 16‑02‑1924 te 's-Gravenhage (gezindte: geen).
2.
Karel Johannes Frans, geboren op 19‑01‑1928 te 's-Gravenhage (gezindte: geen).

VIp
Wilhelmus Theodorus VUIJK, ambtenaar bij de Prov. Grieffie, geboren op 08‑09‑1908 te 's-Gravenhage (gezindte: geen) (gezinskaart in archief), zoon van Cornelis Floris VUIJK, magazijnknecht (1918), winkelbediende (1930), en Anna Maria PLOEG (zie Vf).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑04‑1936 te 's-Gravenhage met Hermina Maria Elisabeth van LONKHUIJZEN, 28 jaar oud, geboren op 23‑01‑1908 te 's-Gravenhage (gezindte: geen), dochter van Andries van LONKHUIJZEN, militair, en Maria Johanna Hendrina PRINS.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Andries Johan, geboren op 17‑05‑1938 te 's-Gravenhage (gezindte: geen).

VIq
Johannes Wilhelmus PLOEG, geboren op 08‑10‑1895 om 03.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 4138) (kopie in archief), overleden op 23‑03‑1945 om 16.00 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie Vg) en Cornelia TROOST.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07‑10‑1931 te 's-Gravenhage (aktenummer: A-1336) (gezinskaart in archief) met Waltje BOUMA, werkster, geboren circa 1893 te Franeker, dochter van Cornelis BOUMA en Klaske BROUWER. {Zij was eerder gehuwd voor 1930, gescheiden voor 1931 van Johannes DIJKSTRA, geboren voor 1900.}
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geboren op 04‑01‑1932 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).
2.
Margaretha, geboren op 16‑11‑1934 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).
3.
Klazina, geboren op 16‑11‑1934 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).
4.
Johannes Wilhelmus, geboren op 10‑12‑1937 te 's-Gravenhage (gezindte: Rooms Kath.).

VIr
Gerardus Jacobus PLOEG, los arbeider, geboren op 28‑08‑1901 om 11.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 4039) (kopie in archief), overleden op 18‑02‑1954 om 05.30 uur te 's-Gravenhage op 52-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie Vg) en Cornelia TROOST.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27‑06‑1923 te 's-Gravenhage (aktenummer: B-839) met Elisabeth SLAMAN, 17 jaar oud, geboren op 24‑11‑1905 te Gouda, overleden na 1953.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Jacobus, geboren op 28‑05‑1922 te Leiden.
2.
Johannes Wilhelmus, geboren op 14‑07‑1923 te 's-Gravenhage.
3.
Daniel Anthonie, geboren op 01‑03‑1925 te 's-Gravenhage, overleden op 16‑10‑1925 om 11.00 uur te 's-Gravenhage, 229 dagen oud (kopie in archief).
4.
Elisabeth, geboren op 20‑06‑1926 te 's-Gravenhage.

VIs
Frans PLOEG, monteur, koopman, geboren op 27‑09‑1910 te 's-Gravenhage (aktenummer: 5397), overleden op 18‑02‑1959 te 's-Gravenhage op 48-jarige leeftijd, persoonskaart:
1939: Oldenburg (Dld)
20-10-1937: 's-Gravenhage
09-05-1938: Jac. Marisstraat 29, 's-Gravenhage
11-02-1946: David Blesstraat 42, 's-Gravenhage
03-06-1946: v. Lansbergenstraat 87,'s-Gravenhage
, zoon van Johannes Wilhelmus PLOEG (zie Vg) en Cornelia TROOST.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑01‑1935 te 's-Gravenhage met Alma Helene EILERS, 25 jaar oud, geboren op 15‑01‑1910 te Burgfelde (D) (gezindte: EL).
Uit dit huwelijk:
1.
Meta Cornelia, geboren op 18‑05‑1935 te 's-Gravenhage.
2.
Johanna Helena, geboren op 07‑05‑1939 te 's-Gravenhage.

VIt
Elisabeth Maria PLOEG, geboren op 20‑02‑1903 te 's-Gravenhage, dochter van Albert Adriaan PLOEG (zie Vh) en Elisabeth Maria LAPONDER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29‑12‑1926 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1553) (kopie in archief) met Antoon Pieter Adrianus SCHOUTEN, gasfitter, geboren circa 1900 te 's-Gravenhage, overleden op 06‑08‑1949 om 21.00 uur te 's-Gravenhage, zoon van Leonard Marinus SCHOUTEN, huisschilder, en Petronella Antonia Theodora TICHELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos kind, geboren op 28‑03‑1927 te 's-Gravenhage, overleden op 28‑03‑1927 om 22.00 uur te 's-Gravenhage, 0 dagen oud (kopie-akte in archief).

VIu
Simon PLOEG, geboren op 04‑10‑1920 te 's-Gravenhage, overleden op 04‑07‑1988 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd, zoon van Simon Benjamin PLOEG (zie Vi) en Alette van HOUTS.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 01‑06‑1962 te 's-Gravenhage (trouwden 6 jaar na de geboorte van het eerste kind) met Jeltina POSTMA, 38 jaar oud, geboren op 27‑09‑1923 te Leeuwarden, overleden op 22‑07‑2010 te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd, begraven op 28‑07‑2010 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:

VIv
Johanna ROOS, geboren op 21‑11‑1924 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Hendrikus ROOS en Helena Hendrika Annetta PLOEG (zie Vl).
Gehuwd voor 1948 te 's-Gravenhage met Antoine PERRENET, geboren op 05‑01‑1924 te 's-Gravenhage, overleden op 26‑05‑1990 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd, zoon van Antoine PERRENET, smid, en Petronella Johanna Maria de BRUIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Marijke, geboren op 04‑06‑1947 te 's-Gravenhage.
2.
Sylvia, geboren op 04‑06‑1947 te 's-Gravenhage.
3.
Antoine, geboren op 26‑11‑1948 te 's-Gravenhage.

VIw
Wilhelmus Johannes PLOEG, kleederbleeker (1917), geboren op 01‑09‑1887 te 's-Gravenhage, overleden op 25‑06‑1952 om 02.45 uur te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd (kopie in archief), zoon van Wilhelmus Johannes PLOEG (zie Vn) en Anna Margaretha SUURLAND.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07‑02‑1917 te 's-Gravenhage (aktenummer: 144) (kopie in archief), afkondiging vond plaats op 27-1-1917 met Geetruida Petronella Elisabeth de HERTOGH, 22 jaar oud, strijkster, geboren op 22‑02‑1894 te Delft, overleden na 1913, dochter van Willem Hendrik de HERTOGH en Maria de HAAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus, geboren maart 1918 te 's-Gravenhage, overleden op 06‑01‑1919 om 05.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief).
2.
Maria Gertruda, geboren op 25‑05‑1922 te 's-Gravenhage.

VIx
Marinus Johannes PLOEG, technische tekenaar (1921), geboren op 30‑09‑1897 te 's-Gravenhage (aktenummer: 4395), zoon van Wilhelmus Johannes PLOEG (zie Vn) en Anna Margaretha SUURLAND.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑09‑1921 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1329) (kopie in archief) met Huberta Magdalena HIERCK, hoedenmaakster (1921), geboren circa 1897 te 's-Gravenhage, dochter van Hubertus Johannes HIERCK, begrafenisondernemer (1889), tapper (1900), en Maria Josina Magdalena van de GRAAF (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Antonius Hubertus Wilhelmus, geboren op 30‑06‑1923 te 's-Gravenhage (gezindte: geen).
2.
Johannes Marinus, geboren op 04‑09‑1929 te 's-Gravenhage (gezindte: geen).

VIIa
Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG, huisschilder, restaurateur bij het Koniklijk Huis, geboren op 19‑08‑1904 te 's-Gravenhage (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 27‑03‑1978 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd, kopie huwelijksakte,gezinskaart en persoonskaart, zoon van Jan Hendrik PLOEG (zie VIb) en Pauline Jacoba Johanna KETTENIS, dienstbode.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24‑06‑1925 te 's-Gravenhage (aktenummer: A-689) met Wilhelmina van der ARK, 18 jaar oud, geboren op 15‑07‑1906 te Leiden (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 27‑09‑1963 te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd, overlijdensadvertentie in archief, begraven op 30‑09‑1963 te Alg. Begraafplaats, Kerkhoflaan te s-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
2.
Wilhelmina Christina Johanna (Puck), geboren op 22‑05‑1930 te 's-Gravenhage (gezindte: Ned.Herv.).
Gehuwd na 1945 met Jacques J.Th. (Jack) TROMMEL, geboren op 10‑09‑1926 te 's-Gravenhage, overleden op 14‑07‑1981 te De Woude (Alkmaardermeer) op 54-jarige leeftijd, bron: e-mail Jan Ploeg 1-4-2011. Zoon van Simon TROMMEL en Wilhelmina Johanna KLUMPERS.
3.
Jan Hendrik (zie VIIIb).

VIIb
Paulina Jacoba Johanna PLOEG, geboren op 25‑06‑1907 te 's-Gravenhage (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Jan Hendrik PLOEG (zie VIb) en Pauline Jacoba Johanna KETTENIS, dienstbode.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19‑01‑1927 te 's-Gravenhage (aktenummer: 51) (kopie in archief) met Wilhelmus Theodorus SMIT, 21 jaar oud, metselaar, geboren op 06‑08‑1905 te 's-Gravenhage (gezindte: Ned.Herv.), zoon van Dammis SMIT, stoelenmatter, en Johanna Jacoba Petronella van TEECKELENBURGH, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulina Johanna Jacoba, geboren op 22‑11‑1927 te 's-Gravenhage (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Petronella Johanna Jacoba, geboren op 31‑07‑1936 te 's-Gravenhage.

VIIc
Aagje PLOEG, geboren op 22‑07‑1914 te 's-Gravenhage, dochter van Jan Hendrik PLOEG (zie VIb) en Pauline Jacoba Johanna KETTENIS, dienstbode.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01‑08‑1934 te 's-Gravenhage (kopie gezinskaart in archief) met Johannes Petrus WIGLEVEN, 23 jaar oud, boekbinder, geboren op 08‑07‑1911 om 14.30 uur te Leiden (aktenummer: 906) (kopie-akte in archief) door de moeder erkend bij akte d.d. 9-8-1911 te 's-Gravenhage, zoon van Wilhelmina WIGLEVEN, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Petrus, geboren op 22‑02‑1935 te 's-Gravenhage.

VIId
Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG, winkelbediende Simon de Wit, rangeerder later stationschef NS, geboren op 07‑11‑1904 te 's-Gravenhage (gezindte: Jehovah's getuige), overleden op 10‑03‑1990 te Bladel op 85-jarige leeftijd, zoon van Dirk Marinus PLOEG (zie VIc) en Maria Wilhelmina MAHIEU.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28‑11‑1928 te Rotterdam met Wilhelmina Catharina HOORNWEG, 20 jaar oud, geboren op 24‑11‑1908 te Rotterdam. (gezindte: Jehovah's getuige), overleden 1982 te Bergeijk, dochter van Gijsbert HOORNWEG en Adriana GLIMMERVEEN.
Uit dit huwelijk:
2.
Johannes Christiaan Wilhelmus (Joop), geboren op 01‑12‑1932 te Zaandam, overleden op 14‑10‑1944 te Hoorn op 11-jarige leeftijd, overleden door een val uit een boom.
3.
Hendrik (Henk), geboren op 30‑08‑1935 te Zaandam, overleden op 02‑12‑1944 om 03.30 uur te Zaandam op 9-jarige leeftijd, overleden aan de gevolgen van leukemie.
4.
5.
Gijsbert (Guy) (zie VIIIe).
6.
Constantijn (zie VIIIf).
7.
Jan, geboren op 11‑02‑1949 te Assendelft, overleden 2009 te Belgie, aan de gevolgen van een aneurysma (gescheurde aorta). een bourgondier en exelent kok.

VIIe
Reintje Gezina PLOEG, geboren op 13‑01‑1908 om 14.00 uur te 's-Gravenhage (aktenummer: 340), kopie in archief, dochter van Tonius Arnoldus PLOEG (zie VId) en Margaretha van ROOIJ.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 28‑10‑1925 te 's-Gravenhage (aktenummer: 1240) (kopie in archief) met Splinter GORDEAU, 23 jaar oud, straatmaker, geboren op 12‑05‑1902 te 's-Gravenhage, zoon van Pieter Jacobus GORDEAU, straatmaker, en Wilhelmina Elisabeth SPIERENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Splinter, geboren op 07‑04‑1926 te 's-Gravenhage.
2.
Reintje Gesina, geboren op 02‑10‑1927 te 's-Gravenhage, overleden op 21‑11‑1928 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.
3.
Johannes Wilhelmus Pieter, geboren op 16‑06‑1929 te 's-Gravenhage, overleden op 02‑04‑2000 te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd.
4.
Reintje Gesina, geboren op 28‑07‑1934 te 's-Gravenhage.

VIIf
Tonius Arnoldus PLOEG, chauffeur (1929), taxiondernemer, geboren op 28‑03‑1909 te 's-Gravenhage, overleden juni 1982 te 's-Gravenhage, zoon van Tonius Arnoldus PLOEG (zie VId) en Margaretha van ROOIJ.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15‑05‑1929 te 's-Gravenhage (aktenummer: A-569) (kopie huwelijksakte en gezinskaart in archief) met Dirkje van DUIN, 19 jaar oud, dienstbode, geboren op 12‑07‑1909 te 's-Gravenhage (gezindte: Gereformeerd), overleden op 10‑01‑2003 te 's Gravenhage op 93-jarige leeftijd, begraven te Kerkhoflaan, 's Gravenhage. Graf A/V44/18/3. Dochter van Johannes Cornelis van DUIN, straatveger (1907), gemeentewerkman (1929), en Gerritje ROSS, werkster.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Cornelis, geboren op 24‑09‑1929 te 's-Gravenhage.
2.
Elisabeth, geboren op 02‑04‑1931 te 's-Gravenhage.
3.
4.
Dirkje, geboren op 27‑11‑1936 te 's-Gravenhage.
5.
Gijsbert, geboren 1940 te 's-Gravenhage, overleden op 13‑06‑1948 om 17.30 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief).
6.
Gerritje, geboren op 22‑03‑1942 te 's-Gravenhage.
7.
Gijsbert, geboren circa 1943 te 's-Gravenhage.
8.
Cornelia, geboren op 19‑12‑1944 te 's-Gravenhage.
9.
Greet, geboren op 01‑01‑1947 te 's-Gravenhage.

VIIg
Jacoba Johanna PLOEG, geboren op 28‑03‑1912 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑08‑1934 om 00.30 uur te 's-Gravenhage op 22-jarige leeftijd, bij de bevalling van een doodgeboren kindje. (kopie in archief), dochter van Tonius Arnoldus PLOEG (zie VId) en Margaretha van ROOIJ.
Gehuwd voor 1935 te 's-Gravenhage met Cornelis MANSVELD, geboren voor 1914.
Uit dit huwelijk:
1.
doodgeboren, geboren op 07‑08‑1934 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑08‑1934 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud, de moeder overlijd ten gevolge van deze bevalling.

VIIh
Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG, timmerman, sergeant-majoor, adjudant, onderluitenant titulair (1948), geboren op 16‑04‑1911 te Utrecht (aktenummer: 965). In dienst per 3-1-1929, laatste bevordering 24-2-1937. Getrouwd 28-4-1937 te Poerworedjo (Ned. Indië) met
Persoonskaart uit Jappenkamp in archief alsmede uitgebreide "staat van dienst".
Zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie VIf) en Petronella Anthonia de BRUIJN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑04‑1937 te Poerworedjo (Ned. Indië) met Melanie Ottoline GERAERD, 20 jaar oud, geboren op 10‑07‑1916 te Poerworedjo (Ned. Indië).
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella Johanna, geboren op 28‑10‑1939 te Padang-Pandjang (Ned.Oost Indië).
2.
Johannes Christiaan Wilhelmus, geboren op 14‑12‑1941 te Paloppo (Ned. Oost Indië).

VIIi
Aloyisius Johannes Hendricus PLOEG, opticien, geboren op 17‑07‑1916 te 's-Gravenhage, erkend bij het huwlijk van zijn ouders op 29-12-1918, zoon van Dirk PLOEG (zie VIg) en Hendrika Alida Johanna CLASENER.
Gehuwd met Alida Nicolina HAAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrica Cornelia, geboren op 09‑03‑1945 te 's-Gravenhage, overleden op 23‑03‑1945 om 04.00 uur te 's-Gravenhage, 14 dagen oud (kopie in archief).
2.
Marijke, geboren op 26‑09‑1947 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (1) vóór 1979 met Franklin Antonio GOSEPA.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 21‑12‑1979 te 's-Gravenhage, gescheiden na 6 jaar op 14‑10‑1986 te 's-Gravenhage van Reinoud Elmir CATS, vertegenwoordiger, geboren op 25‑05‑1954 te Djember. {Hij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07‑01‑1988 te Nassau (Bahama-eilanden) met Hendrika Johanna Maria de JONG, 34 jaar oud, geboren op 24‑04‑1953 te Voorburg, dochter van Jacobus Dirk de JONG en Adriana Marie PLEUNIS.}

VIIj
Hendrikus Aloysius PLOEG, geboren op 24‑02‑1925 te 's-Gravenhage, overleden na 1953, zoon van Dirk PLOEG (zie VIg) en Hendrika Alida Johanna CLASENER.
Gehuwd voor 1955 met Wilhelmina Josephina Frederika Cornelia de HAM, geboren voor 1932, overleden na 1953.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus Aloysius, overleden op 26‑04‑1954 om 08.00 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief).

VIIk
Teunis Marinus PLOEG, geboren op 30‑05‑1911 te 's-Gravenhage, overleden op 28‑11‑1969 te Haarlem op 58-jarige leeftijd, overlijdensadvertentie in archief, gecremeerd op 03‑12‑1969 te Velsen. Gezinskaart in archief, zoon van Dirk Marinus PLOEG (zie VIh) en Mietje ROOS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15‑08‑1934 te 's-Gravenhage met Anna Elisabeth KELLER, 20 jaar oud, geboren op 14‑04‑1914 te Höntrop (D).
Uit dit huwelijk:
1.
Johnny (John) (zie VIIIh).
2.
Frederik (zie VIIIi).
3.
Annie (zie VIIIj).
4.
Wim, geboren op 29‑11‑1943 te 's-Gravenhage.

VIIl
Adrianus PLOEG, Luitenant-kolonel b.d., politicus bij de VVD, geboren op 17‑04‑1927 te Breda, overleden op 05‑07‑1994 te Arnhem op 67-jarige leeftijd, begraven op 09‑07‑1994 te Begraafplaats Moscowa, Waterbergseweg 18, Arnhem (foto grafzerk in archief). Vanaf 1957 lid VVD. Namens die partij, in de periode 1971-1989: lid Tweede Kamer, staatssecretaris
luitenant in Indonesië, van 1949 tot 1950
luitenant (oorlogsvrijwilliger) in Korea, van 1953 tot 1954
diverse troepenfuncties, van 1954 tot 1962
docent Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, van 1966 tot 1970
hoofd opleidingen eerste divisie ("7 december divisie"), van 1970 tot december 1972
lid gemeenteraad van Arnhem, van 1 september 1970 tot 3 september 1974
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 7 november 1982
staatssecretaris van Landbouw en Visserij (belast met landinrichting, beheer landbouwgronden, voedselkwaliteit, dierenwelzijn, en sport- en binnenvisserij; sinds 1984 tevens visserij), van 8 november 1982 tot 14 juli 1986
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 september 1989
takenpakket (bewindspersoon)
Was als staatssecretaris belast met de aangelegenheden van 1. de landinrichting en beheer landbouwgronden; 2. kwaliteit van voedingsmiddelen en andere landbouwproducten; 3. veterinaire- en phytosanitaire aangelegenheden; 4. welzijn der dieren; 5. sport en binnenvisserij; 6. andere door de minister aangewezen aangelegenheden.
Was vanaf 23 mei 1984 tevens belast met 7. kust- en zeevisserij; en 8. exportbevordering, voor zover dit het ministerie van Landbouw en Visserij betrof.
 
officiersrangen: eerste luitenant, omstreeks 1955, Tweede luitenant,
kapitein, majoor en luitenant-kolonel (non-actief).
 
Partijpolitieke functies: lid Defensiecommissie VVD, vanaf 1970
 
nevenfuncties
voorzitter stichtingsbestuur "Rijnhal" te Arnhem
lid Adviesraad Defensie-aangelegenheden
lid hoofdbestuur KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockeybond)
lid bestuur FIH (Federation International de Hockey)
lid Indoorcommittee FIH (Federation International de Hockey)
lid bestuur Atlantische Commissie
lid Noord-Atlantische Assemblée, van 1973 tot november 1982
lid Krijgsraad te Arnhem, tot 1974
lid Raad van Advies CEVS (Centrum voor Europese Veiligheid en Samenwerking) lid Raad van Commissarissen Metaalwarenfabriek te Tilburg
lid bestuur gemeenteziekenhuis te Arnhem
lid bestuur schouwburg te Arnhem
lid Noord-Atlantische Assemblée, van 1986 tot september 1989
 
afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 januari 1978 tot 5 november 1982
voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1986 tot 14 september 1989
 
opleiding: voortgezet onderwijs h.b.s.-b, hoger beroepsonderwijs, officiersopleiding SROI (School voor Reserve-Officieren Infanterie),
Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, van 1962 tot 1964.
 
overige opleidingen
cursus, Stafschool Koninklijke Marine, van 1962 tot 1964
cursus, Stafschool Koninklijke Luchtmacht, van 1962 tot 1964
 
activiteiten als parlementariër
Was defensiewoordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie. Voerde in 1979 het woord bij de debatten over de plaatsing van kruisraketten.
Zette zich in 1979 in voor het behoud van het militair tehuis "Bronbeek" te Arnhem
 
stemgedrag
Behoorde in 1973 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een amendement-Goudsmit stemde waardoor aan een verdachte moet worden meegedeeld dat hij tijdens de voorlopige hechtenis recht heeft om te zwijgen
Behoorde in 1974 tot de zes leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel over het opheffen van het stakingsverbod voor ambtenaren stemden
Behoorde in 1976 tot de zes leden van zijn fractie die tegen een liberalisering van de Opiumwet stemden
Behoorde in 1981 tot de elf leden van zijn fractie die tegen een (aangenomen) motie-Van der Hek/Ter Beek stemden over het niet leveren van ontwerpen en/of onderdelen ten behoeve van kerncentrales aan Taiwan
 
Verdedigde in 1983 in de Tweede Kamer samen met de ministers Winsemius en Braks de in 1977 uitgebrachte Nota landelijke gebieden (over onder meer het natuur- en landschapsbeleid, openluchtrecreatie en de relatie tussen natuur en landbouw)
 
Onder zijn verantwoordelijkheid vond de schriftelijke voorbereiding van het in 1982 ingediende wetsvoorstel Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde plaats. Minister Braks bracht het voorstel in 1990 in het Staatsblad.
 
als bewindspersoon (wetgeving)
 
Bracht in 1985 een nieuwe Landinrichtingswet (Stb. 299) tot stand, die nieuwe instrumenten bevat voor herinrichting en die een bredere doelstelling heeft dan de wet uit 1954. Ook openluchtrecreatie, natuurbescherming en ruimtelijke ordening zijn bij landinrichting van belang. Het wetsvoorstel was in 1979 ingediend door minister Van der Stee.
Bracht in 1985 samen met staatssecretaris Van der Reijden de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 410) tot stand. Deze raamwet bevat regels over registratie, kanalisatie en vergunningen voor diergeneesmiddelen. Het bereiden en afleveren van diergeneesmiddelen wordt aan een vergunningenstelsel gebonden. Veehouders moeten bij handel certificaten over toegediende geneesmiddelen overleggen.
 
Bracht in 1987 een wet tot herziening van de Plantenziektenwet tot stand. Deze herziening verruimt de mogelijkheden om maatregelen te nemen tot wering of bestrijding van plantenziekten. De mogelijkheid wordt geopend om een privaatrechtelijke instantie met uitvoering van de wet te belasten. De Bloembollenziektewet 1937 wordt ingetrokken. (19.047)
 
algemeen
In 1977 sprak - de tamelijk pacifistische - minister Kruisinga zijn veto uit over een staatssecretariaat van Ploeg op Defensie. In 1982 gebeurde het zelfde tijdens de formatie van het kabinet-Lubbers I door kandidaat-minister De Ruiter. In beide gevallen, omdat hij werd gezien als een 'havik' op defensiegebied. In 1982 kreeg hij als 'troost' een staatssecretariaat op Landbouw en Visserij.
 
Hij zei in 1984 in een interview met "Vrij Nederland" dat de Anne Frankstichting dreigde een 'crypto-communistische organisatie' te worden. Later bood hij de stichting zijn excuses aan voor die uitspraak.
 
Hield zich als staatssecretaris behalve met dierenwelzijn en landinrichting ook bezig met kwesties als voedselinfectie door besmette garnalen, het kweken van vissen voor consumptie en beperking van het motorvermogen van de kottervloot
 
anekdotes en citaten
Bij zijn vertrek uit de Tweede Kamer in 1989 zei Kamervoorzitter Dolman van hem: "Gerespecteerd van Bronbeek tot Korea".
 
ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 26 augustus 1986
 
overige onderscheidingen en prijzen
ereteken voor Orde en Vrede, 1949
Korean War Medal Korea 1950
United Nations Service Medal Korea 1950
Kruis van Recht en Vrijheid, 1953
Korean Unit Citation, 1953 "The Star of Asia"
 
verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie)
lid Rotary te Arnhem
hobby's: hockey, golfen.
Zoon van Catharinus PLOEG (zie VIj) en Maartje Maria VOOGT.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26‑11‑1955 te Rotterdam (advertentie in archief) met Hetty Marianne BAKKER. Lid van de Gemeenteraad Arnhem. Verloofd 26 juni 1956 (advertentie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Mariette Hiltje, geboren op 31‑10‑1956 te Ermelo, geboorteadvertentie in archief.
Gehuwd met ? van der STAAY.
2.
Pieter Nicolaas, geboren op 31‑12‑1957 te Ermelo, geboorteadvertentie in archief.
3.
Arjen Caspar Ferdinand, geboren op 30‑04‑1961 te Ermelo, geboorteadvertentie in archief.

VIIm
Marta Marijke PLOEG, geboren op 31‑10‑1936 te Dordrecht, dochter van Catharinus PLOEG (zie VIj) en Maartje Maria VOOGT.
Gescheiden op 26‑10‑1994 van Leonard Johan van BRUGGEN, geboren op 25‑03‑1929.
Uit dit huwelijk:
1.
Leonard, geboren op 14‑11‑1957.
2.
Nanke Wia, geboren op 18‑02‑1962.
3.
Marijke Maartje Jacoba, geboren op 15‑10‑1968.
4.
Marius Jan, geboren op 28‑11‑1969.

VIIn
Christianus Wilhelmus Petrus (Chris) PLOEG, Oplgeleid voor scheepswerktuigkundige. Geboren op 03‑11‑1934 te 's-Gravenhage (geboorteadvertentie in archief). Superintendent engineer Iran Destiny Carriers Inc. New York. Directeur Hulsink Ootmarsum Aannemingsbedrijf. Gepensioneerd 1998. (bron: brief d.d.17-08-2010), zoon van Christiaan PLOEG (zie VIk) en Johanna Alida Maria CORNELISSEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑04‑1959 te Driebergen-Rijsenburg met Christine A,C. (Tine) de LAAT, 21 jaar oud, geboren op 25‑02‑1938 te Venlo, dir. Vitaalinstituut "Hotellerie de Holtweyde" te Lattrop-Breckelenkamp.
Opgeleid voor schoonheidsspecialiste.
Dochter van A. de LAAT, beroepsmilitair, en E. BUTS.
Uit dit huwelijk:
1.
Frederique O. Fashion styliste te 's-Gravenhage, geboren op 24‑06‑1973 te Enschede.

VIIo
Cornelia Johanna UITTIEN, verkoopster, winkelbediende, geboren op 22‑10‑1938 om 06.30 uur te 's-Gravenhage (kopie in archief).
Aantekening op de geboorteakte: "Dit kind is erkend door Uittien, Jan Jacob en Ploeg, Catharina, de vader met toestemming der moeder, bij akte, heden voor den ambtenaar van den Buregerlijken Stand te 's-Gravenhage verleden. Veertien November 1938" (wg Boekhout)
"Dit kind is gewettigd door het opvolgende huwelijk der ouders, heden alhier voltrokken. Zeven December negentiehonderd achteendertig" (w Boekhout)
, dochter van Jan Jacob (Jaap) UITTIEN, bouwkundige, (1936) aannemer van timmerwerken (1939), en Catharina PLOEG (zie VIl).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 31‑10‑1960 te 's-Gravenhage, gescheiden circa 1965 te 's-Gravenhage van Berend van der WEERD, drukkerijbediende, geboren op 17‑01‑1937 te Putten, zoon van Berend van der WEERD, veehouder, en Aaltje WEIJS.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 21‑10‑1966 te 's-Gravenhage (aktenummer: 399) (kopie in archief) met Johannes Cornelis de WIT, 34 jaar oud, matroos, conciërge, gemeenteambtenaar (1966), geboren op 11‑03‑1932 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑05‑1990 te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd, begraven op 22‑05‑1990 te Oud Eykenduynen, zoon van Hendrikus Leonardus Gerardus de WIT en Cornelia van de HEETKAMP.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Ronald (zie VIIIk).
2.
Marcel (zie VIIIl).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Annelies, geboren op 06‑06‑1968 te 's-Gravenhage.
Samenwonend (1) voor 2008 te 's-Gravenhage, scheiding 2017 Partner is Jacobus Willem (Jack) HEIJSTEK, geboren op 29‑01‑1963 te 's-Gravenhage, zoon van Jacobus Willem HEIJSTEK.
Samenwonend (2) 2018, gehuwd op 50-jarige leeftijd op 31‑05‑2019 te Budel met Ed VERTON, beroepsmilitair (kok).

VIIp
Karel Christiaan UITTIEN, (oud)directeur/eigenaar groothandel bouwmachines en hulpmaterialen, geboren op 01‑10‑1939 te 's-Gravenhage, gedoopt (Ned.Herv.) te 's-Gravenhage, zoon van Jan Jacob (Jaap) UITTIEN, bouwkundige, (1936) aannemer van timmerwerken (1939), en Catharina PLOEG (zie VIl).
Ondertrouwd op 10‑03‑1960 te Harderwijk (kopie krant in archief). Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30‑03‑1960 te Harderwijk (getuige(n): Cornelis Hozee, 49 jaar en Marie Fennigje Jacobs, 33 jaar.) met Renate JACOBS, 22 jaar oud, administratief medewerkster (1953-1960), geboren op 15‑06‑1937 te Apeldoorn. Renate is een verwoed amateur-genealoge, gespecialiseerd in Harderwijkse families, dochter van Cornelis Hubertus Leonardus Marie (Cor) JACOBS, adjudant onderofficier Kon.Landmacht., en Alwine Emma Anna (Emmy) OHM, dienstmeid, kookster.
Uit dit huwelijk:
1.
Iris (zie VIIIm).
2.
Emmy (zie VIIIn).
3.
Saskia (zie VIIIo).

VIIq
Cornelis Floris VUIJK, geboren op 23‑12‑1918 te 's-Gravenhage, zoon van Cornelis Floris VUIJK (zie VIn) en Anna Maria Cornelia FORTUIN, dienstbode (1918).
Gehuwd voor 1947 te 's-Gravenhage met Helena Charlotte TERPSTRA, geboren voor 1925.
Uit dit huwelijk:
1.
doorgeboren kindje, geboren op 29‑11‑1946 te 's-Gravenhage, overleden op 29‑11‑1946 te 's-Gravenhage, 0 dagen oud (kopie in archief).

VIIr
Christiaan David VUIJK, geboren op 03‑06‑1920 te 's-Gravenhage, overleden 2001 te 's Gravenhage, zoon van Cornelis Floris VUIJK (zie VIn) en Anna Maria Cornelia FORTUIN, dienstbode (1918).
Gehuwd voor 1946 met Lena BOLAND, geboren voor 1925.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan David, geboren op 25‑12‑1944 te 's-Gravenhage, overleden op 31‑12‑1944 om 12.30 uur te 's-Gravenhage, 6 dagen oud (kopie in archief).

VIIs
Cornelia Anna Maria VUIJK, huisvrouw, geboren op 06‑02‑1929 te 's-Gravenhage, overleden op 14‑10‑2012 op 83-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Floris VUIJK (zie VIn) en Anna Maria Cornelia FORTUIN, dienstbode (1918).
Gehuwd met Carolus van RHEE, directeur, geboren op 15‑04‑1922, overleden op 03‑01‑1982 op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Franciscus, econoom/belasting-expert, geboren op 09‑04‑1953.
Gehuwd na 1970 met Bea CARON, huisvrouw, geboren voor 1960.
2.
Doctor Frits (zie VIIIp).

VIIt
drs, ing Edward Ronald George (Ed) PLOEG, bedrijfskundige, geboren op 06‑04‑1955 te 's-Gravenhage,
4 mei: Voor Jacobus Johannes de Groot, neef van mijn moeder, actief in het verzet, opgepakt en getransporteerd naar Hamburg Neuengamma, Onder onmenselijke omstandigheden gewerkt aan de Friesenwall(kamp Husum-Schwesing) , de hele dag staande in het water waar hij op 16-12-1944 bezweek. Later een steen op het ereveld in Loenen.
Voor mijn grootvader Simon Benjamin Ploeg, bezweken in de Haagse hongerwinter.
Voor mijn vader Simon Ploeg, tewerkgesteld in Berlijn en in nasleep daarvan overleden als zovele van zijn metgezellen aan Non Hotchkin.
Voor de Ploegen uit onze familie in Japanse Kampen.
Voor Dirk Ploeg.
Voor Reintje Roos-Ploeg.
En voor alle anderen natuurlijk, ben ik op 4 mei Stil en dankbaar.
Zoon van Simon PLOEG (zie VIu) en Jeltina POSTMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑09‑1979 te Helmond, gescheiden na 4 jaar op 14‑08‑1984 te Eindhoven van Maria Petronella Antonia JONKERGOUW, geboren voor 1959.
Uit dit huwelijk:
1.
Mr. Saskia Maria Drs, jurist, geboren op 20‑09‑1980 te Helmond. Behaalt bul (Internationaal Europees Recht) 21-2-2005 en (filosofie) 13-1-2006.
2.
Bonny Bregje, geboren op 04‑04‑1983 te Eindhoven.

VIIu
Alexandra Simone Carolina PLOEG, geboren op 02‑06‑1963 te 's-Gravenhage, dochter van Simon PLOEG (zie VIu) en Jeltina POSTMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25‑09‑1992 te Wassenaar, gescheiden mei 2003 van Vincent VERSTEEG, kapitein, arts.
Uit dit huwelijk:
1.
Simone Alexandra Jellina, geboren op 03‑12‑1993 te Sone en Breugel (N-B).
2.
Caressa Eline Charlotte, geboren op 06‑09‑1997 te Weert (N-B).

VIIIa
Johannes Christianus Wilhelmus (Joop) PLOEG, schilder bij het Koninklijk Huis, geboren op 24‑07‑1926 te 's-Gravenhage (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 09‑03‑2009 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd, aanvullingen op dit gezin op 26-1-2012, per e-mail, ontvangen van Jan Ploeg. Zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie VIIa) en Wilhelmina van der ARK.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14‑04‑1964 te Zoetermeer met Maria Geertruida Louisa van der HOEVEN, 25 jaar oud, geboren op 19‑12‑1938 te 's-Gravenhage, overleden op 11‑08‑2010 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Ria, geboren circa 1968 te 's-Gravenhage.

VIIIb
Jan Hendrik PLOEG, verwarmingsmonteur, geboren op 22‑02‑1935 te 's-Gravenhage (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 01‑01‑2009 te Deventer op 73-jarige leeftijd, zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie VIIa) en Wilhelmina van der ARK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24‑12‑1958 te 's-Gravenhage met Maria Eduardis Antonia (Ria) JANSEN, 21 jaar oud, geboren op 02‑09‑1937.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik, geboren op 13‑08‑1963 te 's-Gravenhage, overleden op 21‑08‑2020 te ? op 57-jarige leeftijd.

VIIIc
Dirk Marinus (Dirk (was Rinus)) PLOEG, geboren op 17‑09‑1930 te Zaandam (gezindte: Jehovah's getuige), overleden op 05‑10‑2019 te Newcastle (Ontario,Canada) op 89-jarige leeftijd. Emigreert in juli 1954 naar Canada. In Nederland begonnen als machinebankwerker. In Canada bevorderd tot technisch tekenaar en later tot ontwerper. Gepromoveerd tot opziener tekenkamer en als laatste gewerkt als ingenieur grote projecten. Gewerkt voor Ferranti Packhard, Iron Ore Company of Canada en Lake Ontario Cement company. Gepensioneerd in 1990. Leeft nu, 2010, in Elliot Lake Ontario. (bron: e-mail ploeg5417@emailadsb.on. 19-2-2010 van Dirk Ploeg).
E-mail van joelp.iphone@gmail.com13-11-2019: Good Afternoon. I have an update for your genealogy page. Dirk Marinus Ploeg passed away on October 5, 2019 in Newcastle, Ontario Canada.
Zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie VIId) en Wilhelmina Catharina HOORNWEG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17‑09‑1955 te Mimico (Ontario) Canada met Arvelle Rita Lorraine SOMMERFELDT, 20 jaar oud, geboren op 21‑09‑1934 te Weyburn (Saskatchewan) Canada (gezindte: Jehovah's getuige), dochter van Adolph SOMMERFELDT en Otillia BESLER.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Johannes Christiaan Wilhelmus, geboren op 13‑10‑1957 te Totonto.
3.
4.
Lydia Ann (zie IXc).
5.
Norman Philip (zie IXd).
6.
Malcolm Henry (zie IXe).
7.
Joel Andrew (zie IXf).

VIIId
Maria Wilhelmina (Rita) PLOEG, geboren op 05‑08‑1940 te Assendelft, dochter van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie VIId) en Wilhelmina Catharina HOORNWEG.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13‑04‑1961, gescheiden voor 2010 van Anton de RIJK, geboren voor 1942.
Uit dit huwelijk:
1.
Tony, geboren na 1960.
2.
Edwin, geboren na 1961.
3.
Carina, geboren na 1962.

VIIIe
Gijsbert (Guy) PLOEG, schilder (zowel industrieel als artistiek), geboren op 24‑01‑1942 te Assendelft, emigreerde in 1965 naar Canada, zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie VIId) en Wilhelmina Catharina HOORNWEG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29‑03‑1969 te Montreal (Quebec) Canada met Francine ST GEORGE, geboren voor 1949.
Uit dit huwelijk:
1.
Eric Richard, geboren maart 1973.
2.
Christian Jean‑Louis, geboren op 26‑11‑1974.
3.
Katrine Melanie, geboren op 01‑05‑1980.

VIIIf
Constantijn PLOEG, huisschilder, concierge, geboren op 09‑10‑1943 te Krommenie, zoon van Johannes Christiaan Wilhelmus PLOEG (zie VIId) en Wilhelmina Catharina HOORNWEG.
Gehuwd voor 1985 met Jenny DIJKSTRA, geboren voor 1950.
Uit dit huwelijk:
1.
Marc, geboren voor 1990.
Gehuwd voor 2010 met Rose (BRASILIAANSE).

VIIIg
Tonius Arnoldus (Ton) PLOEG, snackbarhouder, geboren op 18‑10‑1932 te 's-Gravenhage, overleden op 27‑11‑2015 te 's Gravenhage op 83-jarige leeftijd, begraven te Kerkhoflaan, 's Gravenhage. Graf A/V13/26/3. hij had een snackbar aan de Hengelolaan genaamd "Ploeg's Snackpaleis". In 1982 lijstytekker voor PKZ (Partij Kleine Zelfstandigen). Zoon van Tonius Arnoldus PLOEG (zie VIIf) en Dirkje van DUIN, dienstbode.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10‑02‑1954 te 's-Gravenhage met Arendje HOFLAND, 17 jaar oud, geboren op 02‑02‑1937, bron: verdere aanvullingen over dit gezin per e-mail d.d. 13-1-2012 van Ed Ploeg.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia (zie IXg).
2.
Ada (zie IXh).
3.
Antoinette (zie IXi).

VIIIh
Johnny (John) PLOEG, geboren op 03‑02‑1935 te 's-Gravenhage, naar Australië geëmigreerd waar de familienaam verbasterde tot Ploog, zoon van Teunis Marinus PLOEG (zie VIIk) en Anna Elisabeth KELLER.
Gehuwd voor 1960 met L. KLERKS.
Uit dit huwelijk:
1.
Shirley PLOOG, geboren na 1950.
2.
Richard PLOOG, geboren na 1951.

VIIIi
Frederik PLOEG, verkoopleider hoogovens voor de spaanstalige landen, geboren op 26‑05‑1936 te 's-Gravenhage, bron: brief Sandra Ploeg dd 22-5-2008, zoon van Teunis Marinus PLOEG (zie VIIk) en Anna Elisabeth KELLER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑12‑1963 te Haarlem met Petronella JANSSEN, 22 jaar oud, verpleegkundige in het Diaconessehuis te Heemstede, geboren op 20‑06‑1941 te Arnhem, dochter van Gerrit Jan JANSSEN, landmeter, chef grond- en pachtzaken, en Elisabeth Cornelia Hendrika Maria SCHAAPVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Sandra (zie IXj).
2.
Denis (zie IXk).
3.
Jeffrey (zie IXl).

VIIIj
Annie PLOEG, geboren op 22‑08‑1939 te 's-Gravenhage, dochter van Teunis Marinus PLOEG (zie VIIk) en Anna Elisabeth KELLER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01‑10‑1965 te Haarlem met Arno JANSSEN, 25 jaar oud, geboren op 25‑01‑1940 te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
1.
Sacha JANSEN, geboren op 01‑10‑1967 te IJmuiden.
2.
Manon JANSEN, geboren op 23‑06‑1970 te IJmuiden.

VIIIk
Ronald van der WEERD, rijksambtenaar, geboren op 03‑04‑1963 te 's-Gravenhage, gedoopt (MH) op 01‑09‑1963 te 's-Gravenhage, zoon van Berend van der WEERD, drukkerijbediende, en Cornelia Johanna UITTIEN (zie VIIo).
Ondertrouwd op 20‑11‑1992 te 's-Gravenhage, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02‑09‑1993 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op 02‑09‑1993 te Voorburg (Ned.Herv.), ingezegend door Ds. H.Frijling, in de Johanneskapel van de Opstandingskerk te Voorburg. Echtgenote is Jolanda GOOTJES, 33 jaar oud, gezinsverzorgster. Geboren op 03‑10‑1959 te 's-Gravenhage, gedoopt (RK) te 's-Gravenhage, dochter van René Francois (Neek) GOOTJES en Laura de KLERCK.
Uit dit huwelijk:
1.
Brian Virgill, geboren op 24‑10‑1994 te Zoetermeer, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑03‑1995 te Voorburg.
2.
Demi Francis, geboren op 29‑04‑1997 te Zoetermeer.

VIIIl
Marcel van der WEERD, hovenier, chauffeur, geboren op 19‑01‑1965 te 's-Gravenhage, zoon van Berend van der WEERD, drukkerijbediende, en Cornelia Johanna UITTIEN (zie VIIo).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 29‑12‑1995 te Zoetermeer, gescheiden circa 2000 te Zoetermeer van José HILBRANT, Directrice data-entry onderneming, geboren te 's-Gravenhage. {Zij was ook ooit gehuwd.}
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 13‑02‑2007 te 's-Gravenhage met Angelique BERENDSE, 38 jaar oud, geboren op 24‑06‑1968 te 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Sky Cornelis Christiaan, geboren op 10‑04‑2007 om 13.40 uur te Zoetermeer, 2460 gram.
2.
Indy Casperdina Cornelia, geboren op 10‑04‑2007 om 13.46 uur te Zoetermeer, 2750 gram.

VIIIm
Iris UITTIEN, manager huren van wooncorporatie "Uwoon", geboren op 30‑04‑1961 te Harderwijk (kopie krant in archief). Teamleider klantcontact en verhuurfunctionaris. Opleidimng: ISBW,SVM,SOSA, MHNO de Weiburg, RSG Slingerbos, makelaar O.G.
In augustus 1973 het zwemdiploma gehaald (Schilders Nieuwsblad 23-8)
, dochter van Karel Christiaan UITTIEN (zie VIIp) en Renate JACOBS, administratief medewerkster (1953-1960).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 03‑06‑1982 te Harderwijk, gescheiden in 2012 te Zeewolde van Petrus Johannes Clemens (Peter) GRISPEN, regiomanager Beschermd Wonen, 2010 stafmedewerker InteraktContour, geboren op 04‑01‑1962 te Harderwijk. Op internet staat een deel-genealogie met aanvullende gegevens, zie http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Grispen. Zoon van Severinus Gerardus Clemens (Rinus) GRISPEN, fabrieksarbeider, en Carolina Lamberdina (Leny) MONSTER.
Samenwonend (2) 2015 te Zeewolde met Ronald KNIER, geboren op 22‑09‑1966 te Wezep, zoon van IJpe KNIER en Gerrigje EIKENAAR.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Karlijn (zie IXm).
2.
MSc. Diede, psychologe, geboren op 14‑08‑1991 te Zeewolde, 4100 gram en 52 cm.
(kopie akte en geboortekaartje in archief)
. Master of Science in klinische en gezondheidspsychologie.
Samenwonend sinds 16‑10‑2005 te Utrecht met Tim van LINT, itc-specialist.

VIIIn
Emmy UITTIEN, secretaresse, marketing- en communicatieprofessional (2019), geboren op 24‑05‑1963 te Harderwijk, persvoorlichting, webredactie en social media Gemeente Zeewolde.
CV:
1975-1980 HAVO, Rijksscholengemeenschap Harderwijk
1980-1981 Opleiding voor directiesecretaresse Instituut Schoevers Utrecht
1981 Cursus notuleren Buro Vergouwen Amstelveen
1987-1989 Cursus Frans Alliance Fransaise te Roermond
1999-2000 MNA (Moderne Bedrijfsadministratie behaalde certificaten: Belastingrecht, Bediijfsadministratie en Statistiek
2005 Cursus Microsoft Excel en PowerPoint.
2007 Basiscursus Dreamweaver & Fireworks (Webdesign)
2008 Adobe Photoshop workshop
2009 Prezi workshop door Hedwyg van Groenendaal
2010-2011 Eén op één opleiding bij de toepassing van Google Adwords door Hayona
2012 Social Media Manager bij Just Connecting
Werkervaring:
Assistent architectenbureau Zölner te Roermond.
Marketing- en communicatiemanager ITC-bedrijf (tot juni 2017).
Secretaresse Domein Ruimte Gemeente Harderwijk 2018-2019
Communicatie, webredactie en social media Gemeente Zeewolde en Ermelo 2019.
Dochter van Karel Christiaan UITTIEN (zie VIIp) en Renate JACOBS, administratief medewerkster (1953-1960).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06‑06‑1986 te Harderwijk, gescheiden na 28 jaar op 25‑03‑2015 te Zeewolde van Hans Martin Rutger KOKJE, buitenland specialist, geboren op 23‑09‑1962 te Harderwijk. Werkzaam geweest bij de douane Roermond en Schiphol. Later bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland en tenslotte Productmanager Opleiding & Traning bij Fenedex te 's-Gravenhage. Oprichter van EDVON, onderneming in voorlichting, advies en training op het gebied van de oorsprong van goederen. (certificaat van oorsprong, EUR.1, leveranciersverklaringen). Zoon van Johannes Jacob (Hans) KOKJE, verkoopleider, en Alberta Berendina (Betty) VELTHUIS (Veldhuys), verpleegster, beeldend kunstenares.
Samenwonend (2) 2016 te Harderwijk met Jeroen FIETJE, geboren op 03‑09‑1961, zoon van Harm FIETJE en Klara VERHAGEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Sanne Leonie, geboren op 19‑03‑1989 te Roermond.
Samenwonend 2019 te Zeewolde met Paul VERMEULEN, geboren circa 1987.
2.
Kamiel, geboren op 25‑06‑1992 te Lelystad (kopie in archief). Overleden op 25‑06‑1992 te Lelystad, 0 dagen oud. In archief: geboorte/overlijdenskaartje
"Steeds voelen wij die machteloosheid, die diep doordringende pijn.
Waarom moest je sterven, terwijl je nog niet eens was geboren".
Gecremeerd op 29‑06‑1992 te Lelystad.
3.
Jolien, geboren op 10‑08‑1993 te Lelystad. Op 16 juni 2011 geslaagd voor het HAVO-diploma, vervolgonderwijs Hogere Hotelschool in Leeuwarden. Per mei 2019 Cluster Marketing Manager at Hilton.
4.
Wessel Tijmen, geboren op 24‑01‑1997 te Lelystad. Akte 100087
om 19.40 uur. (gewicht 3910 gram, lengte 52 cm)
.

VIIIo
Saskia UITTIEN, commercieel medewerkster, systeembeheerster, winkelierse, huisvrouw en moeder, geboren op 19‑05‑1966 te Harderwijk, dochter van Karel Christiaan UITTIEN (zie VIIp) en Renate JACOBS, administratief medewerkster (1953-1960).
Ondertrouwd (1) op 25‑02‑1994 te Harderwijk, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08‑04‑1994 te Harderwijk, gescheiden na 2 jaar op 14‑05‑1996 te Harderwijk van Cornelis A. W. R. (Cock) BOUWER, grafisch ontwerper, geboren op 21‑01‑1964 te 's-Gravenhage, zoon van Klaas Maarten BOUWER en Adriana Dymphina Wilh. Franc. den BOUWMEESTER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 21‑08‑1997 te Harderwijk (aktenummer: 300151) (kopie in archief) met Ing. Alidus Cornelis HOFSTEENGE, 38 jaar oud, bouwkundige/constructeur, vrijwillig brandweerman en -molenaar, geboren op 18‑06‑1959 te Vriescheloo (Bellingwedde) (aktenummer: 34), zoon van Roelof HOFSTEENGE, landbouwer (in ruste, 1998), en Albertha Anna KRAAN.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Margriet Renate, geboren op 06‑05‑1998 te Zaandam, 20.58 uur, gewicht 3750 gram. (Archief:(kopie in archief) geboorte-akte nr. A 0874203 A).
2.
Carolien Anna, geboren op 27‑11‑2001 om 20.57 uur te Zaandam.

VIIIp
Doctor Frits van RHEE, arts, directeur van een onderzoeksinstituut, geboren circa 1960. Dr. Frits van Rhee MD PhD MRCP(UK) FRCPath, Director of Clinical Research
Professor of Medicine, Myeloma Institute for Research and Therapy, University of Arkansas for Medical Sciences. (bron: e-mail 7-5-2013)
, zoon van Carolus van RHEE, directeur, en Cornelia Anna Maria VUIJK (zie VIIs).
Gehuwd voor 1996 met Suzette de CATEAU, geboren voor 1965.
Uit dit huwelijk:
1.
Tristan Maurice Carolus, geboren op 17‑02‑1995.
2.
Chevonne Hermia Cornelia, geboren op 21‑09‑1996 (foto in archief).

IXa
Judith Esther (Judy) PLOEG, geboren op 25‑04‑1956 te Ontario (Canada), overleden op 24‑03‑1992 te Cobourg (Ontario) Canada op 35-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een ongeluk op de autobaan in Cobourg Ontario. Dochter van Dirk Marinus (Dirk (was Rinus)) PLOEG (zie VIIIc) en Arvelle Rita Lorraine SOMMERFELDT.
Samenwonend (1) 1977 met Gregory NN.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 03‑04‑1979 te Toronto Ontario (Canada) met Gregory HARDIMAN, geboren voor 1959.
Uit de eerste relatie:
1.
Marsha‑Ann PLOEG, geboren op 13‑02‑1978 te Toronto Ontario (Canada). De natuurlijke vader heette Gregory. Afgestaan voor adoptie aan een familie Johnson. Zij leeft verder onder de naam Stephanie Brown.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Roseanne Jennifer, geboren op 30‑01‑1980 te Totonto.
3.
Jason Alexander, geboren op 10‑03‑1981 te Toronto.

IXb
Mark Edmund Alfred PLOEG, fabrieksarbeider, electrotechnicus, computer trouble shooter, geboren op 05‑10‑1960 te Toronto, zoon van Dirk Marinus (Dirk (was Rinus)) PLOEG (zie VIIIc) en Arvelle Rita Lorraine SOMMERFELDT.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20‑06‑1981 te Labrador City (Canada), gescheiden jan.1994 te Canada van Caroline Isabel HOGBEN, geboren voor 1961 te Amerikaanse westkust.
Uit dit huwelijk:
1.
Clayton Paul, geboren op 17‑01‑1982 te Labrador City.

IXc
Lydia Ann PLOEG, secretaresse, computer operator, fund-raiser, office manager, geboren op 16‑06‑1962 te Toronto, dochter van Dirk Marinus (Dirk (was Rinus)) PLOEG (zie VIIIc) en Arvelle Rita Lorraine SOMMERFELDT.
Samenwonend (1) 1981 met NN.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 26‑01‑1986 te Cherry Valley, Ontario (Canada) met Stephen MARSHALL, geboren voor 1966.
Uit de eerste relatie:
1.
Erin Avelle PLOEG, geboren op 08‑12‑1983 te Picton (Canada).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Zoe Kay, geboren op 01‑07‑1995 te Mississauga, Ontario (Canada).

IXd
Norman Philip PLOEG, bouwvakker, corntrolekamer operator, geboren op 14‑10‑1966 te Labrador City, New Foundland, zoon van Dirk Marinus (Dirk (was Rinus)) PLOEG (zie VIIIc) en Arvelle Rita Lorraine SOMMERFELDT.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13‑06‑1986 te Madoc, Ontario (Canada) met Carol REID, geboren voor 1966.
Uit dit huwelijk:
1.
Autumm Rachelle, geboren op 03‑06‑1991.
2.
Melody Rae, geboren op 14‑03‑1993.

IXe
Malcolm Henry PLOEG, schilder, afbouw-werker, geboren op 30‑06‑1968 te Labrador City, New Foundland, zoon van Dirk Marinus (Dirk (was Rinus)) PLOEG (zie VIIIc) en Arvelle Rita Lorraine SOMMERFELDT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16‑06‑1990 te Ottawa, Ontario (Canada), gescheiden voor 2010 van Leeann JOANETTE, geboren voor 1970.
Uit dit huwelijk:
1.
Astrid Elizabeth, geboren op 27‑05‑1991 te Ottawa.
2.
Moses Marinus, geboren op 20‑04‑1993 te Ottawa.
3.
Churchill Owen, geboren op 01‑11‑1994 te Picton, Ontario.

IXf
Joel Andrew PLOEG, ICT specialist, geboren op 21‑09‑1972 te Labrador City, New Foundland. Computer Systems Technician, Network & Telecom Technician, Software Support Specialist.
Zoon van Dirk Marinus (Dirk (was Rinus)) PLOEG (zie VIIIc) en Arvelle Rita Lorraine SOMMERFELDT.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04‑06‑2005 te Ottawa, Ontario (Canada), after meeting in Kingston,Ontario CANADA in September 1997. Echtgenote is Julie Ann MOWAT, 27 jaar oud, geboren op 02‑04‑1978.
Uit dit huwelijk:
1.
Chelsea Jean MOWAT, geboren op 04‑11‑2010 te Ottawa, Ontaris (Canada).

IXg
Cornelia PLOEG, geboren op 23‑07‑1954 te 's-Gravenhage, dochter van Tonius Arnoldus (Ton) PLOEG (zie VIIIg) en Arendje HOFLAND.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑09‑1979 te 's-Gravenhage met Cornelis van der KRUK, 26 jaar oud, geboren op 11‑12‑1952 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeroen, geboren op 18‑11‑1980 te 's-Gravenhage.
2.
Nicole, geboren op 01‑09‑1983 te 's-Gravenhage.

IXh
Ada PLOEG, geboren op 08‑05‑1957 te 's-Gravenhage, dochter van Tonius Arnoldus (Ton) PLOEG (zie VIIIg) en Arendje HOFLAND.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 02‑02‑1974 te 's-Gravenhage met Cornelis MIDDE, geboren voor 1955.
Uit dit huwelijk:
1.
Ciska, geboren op 27‑07‑1979 te 's-Gravenhage.
2.
Cornelis Tonius, geboren op 08‑08‑1984 te 's-Gravenhage.

IXi
Antoinette PLOEG, geboren op 20‑12‑1962 te 's-Gravenhage, dochter van Tonius Arnoldus (Ton) PLOEG (zie VIIIg) en Arendje HOFLAND.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 23‑08‑1980 te 's-Gravenhage met Herman KOOYENGA, geboren voor 1962.
Uit dit huwelijk:
1.
Erwin, geboren op 17‑09‑1985 te 's-Gravenhage.
2.
Kelly, geboren op 10‑03‑1987.

IXj
Sandra PLOEG, human resource manager, geboren op 24‑10‑1965 te Haarlem, dochter van Frederik PLOEG (zie VIIIi) en Petronella JANSSEN, verpleegkundige in het Diaconessehuis te Heemstede.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 08‑11‑1991 te Haarlem, gescheiden na 6 jaar op 08‑04‑1998 te Haarlem van Mattheus Henricus EBBING, boekhouder, geboren op 26‑01‑1952 te Haarlem.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 08‑09‑2000 te Abcoude met Johannes Willem van LEEUWEN, 40 jaar oud, itc-medewerker, functoneel beheerder, geboren op 20‑11‑1959 te Hilversum.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Sebastiaan Frederik Johannes, geboren op 20‑10‑2000 te Blaricum.
2.
Thomas Franciscus Alexander, geboren op 31‑10‑2003 te Blaricum.

IXk
Denis PLOEG, senior account director, geboren op 05‑01‑1968 te Capelle a/d IJssel, zoon van Frederik PLOEG (zie VIIIi) en Petronella JANSSEN, verpleegkundige in het Diaconessehuis te Heemstede.
Samenwonend voor 2008 met Margareth STÉVENET, producer, geboren op 30‑06‑1971 te Poitiers (Frankrijk).
Uit deze relatie:
1.
Micah Frederik STÉVENET, geboren op 16‑09‑2007 te Blaricum.
2.
Yara Christianne Stévenet, geboren op 26‑05‑2010 te Blaricum.

IXl
Jeffrey PLOEG, account manager, geboren op 14‑07‑1971 te Heemskerk, zoon van Frederik PLOEG (zie VIIIi) en Petronella JANSSEN, verpleegkundige in het Diaconessehuis te Heemstede.
Samenwonend voor 2005 met Nancy KABALT, directeur klantenmarkt, geboren op 21‑05‑1974 te Amsterdam.
Uit deze relatie:
1.
Britt Anastasia KABALT, geboren op 29‑06‑2004 te Alkmaar.
2.
Mats Jeffrey KABALT, geboren op 01‑07‑2009 te Alkmaar.

IXm
Karlijn GRISPEN, fysiotherapeute, geboren op 26‑01‑1989 om 20.52 uur te Lelystad (aktenummer: 11a-0051), dochter van Petrus Johannes Clemens (Peter) GRISPEN, regiomanager Beschermd Wonen, 2010 stafmedewerker InteraktContour, en Iris UITTIEN (zie VIIIm).
Samenwonend 2008, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑05‑2014 te Nunspeet (Het Koetshuis) met Gerrit BOONEN, 27 jaar oud, geboren op 01‑01‑1987 te Hierden (Gem. Harderwijk) (gezindte: Ned.Herv.), restaurantkok bij "De Dorpskamer" te Ermelo (2009-2010) zelfstandigwerkend kok bij 's Heerenloo te Amersfoort (2011-), zoon van Jacob (Jaap) BOONEN, aannemer, en Jannetje (Jeanet) FRANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jarno Jaap, geboren op 08‑09‑2015 om 22.55 uur te Harderwijk. Geboren, met de keizersnede, in het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk, 3105 gram en 49 cm.